А С П І Р А Н Т У Р А / Д О К Т О Р А Н Т У Р А 


 

З А Г А Л Ь Н І    В І Д О М О С Т І

В Національному університеті «Одеська морська академія» (НУ «ОМА») проводиться робота по удосконаленню підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру відповідно до сучасних вимог, у тому числі кадрів вищої кваліфікації – докторів наук.

Докторантуру відкрито у 1990 році. На теперішній час за докторантурою функціонує наступна наукова спеціальність: 

 • Морський та внутрішній водний транспорт

Термін перебування в докторантурі становить 2 роки.

Аспірантура НУ «ОМА» була відкрита у 1948 році. На теперішній час за аспірантурою функціонують наступні спеціальності:

 • 271 Морський та внутрішній водний транспорт

 • 073 Менеджмент

Здобувачі ступеню доктора філософії можуть навчатися в аспірантурі за очною (денною) або заочною (контрактною) формами навчання. Підготовка докторів філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною (денною) формою навчання. Термін підготовки доктора філософії в аспірантурі за очною та заочною формами навчання становить 4 роки.

 

       Освітньо-наукові програми:

 • Освітньо-наукова програма  «Навігація, морська інженерія та безпека судноплавства» 2017 року – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Графік освітньо-наукового процесу 2017 року – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

 • Освітньо-наукова програма  «Навігація, морська інженерія та безпека судноплавства» 2020 року – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Графік освітньо-наукового процесу 2020 року –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

 •     Робочі програми навчальних дисциплін:

          1. «Філософія науки» –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

          2. «Соціальна відповідальність та етика науковця» –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

          3. «Викладання і навчання в сучасній вищій освіті» –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

          4. «Наукометрія» –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

          5. «Комп’ютеризована розробка та реалізація річкових та морських проєктів, програм та технологій» –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

          6. «Наукова комунікація» –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

          7. «Англійська мова в наукових дослідженнях» –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

          8. «Методологія досліджень річкових та морських систем» –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

     9. «Ефективність експлуатації та управління річковим та морським транспортом» –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

    10. «Практична підготовка науково-педагогічного працівника» –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

    11. «Сучасні методи моделювання процесів у річкових та морських системах» –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

      12. «Безпека життєдіяльності на річковому та морському транспорті» –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

    13. «Безпека судноплавства» –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

    

 • Вибіркові дисципліни:

                1. «Інформаційні технології у науковій діяльності» –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

             2«Енергоресурсозбереження на морському та річковому транспорті» – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

               3. «Перспективне інформаційне забезпечення річкових та морських транспортних систем» – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

               4.  «Англійська мова в навігації суден річкового та морського транспорту» – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

               5. «Оптимізація управління технологіями на річковому та морському транспорті» – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

              6. «Англійська мова в енергетичній інженерії на суднах річкового та морського транспорту»  – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

               7. «Дослідницький практикум на суднах морського та річкового транспорту» –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

                8. Методичні вказівки «Дослідницький практикум на суднах морського та річкового транспорту» –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

                9. «Сучасні підходи до надійності засобів річкового та морського транспорту» –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

 •           Силабуси:

            «Філософія науки» –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

  «Соціальна відповідальність та етика науковця» –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

  «Викладання і навчання в сучасній вищій освіті» –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ 

  «Ефективність експлуатації та управління річковим та морським транспортом» –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ 

   «Оптимізація управління технологіями на річковому та морському транспорті» –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ 

 

 •        ВІДОМОСТІ про анкетування освітньої програми:

                      Анкета здобувачів наукового ступеню доктора філософії 1-го року навчання –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ 

              Анкета здобувачів наукового ступеню доктора філософії 2-го року навчання –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ 

              Анкета здобувачів наукового ступеню доктора філософії 3-го року навчання –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ 

              Анкета здобувачів наукового ступеню доктора філософії 4-го року навчання –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ 

             Анкета НПП, що входять до групи забезпечення освітньо-наукової програми (ОНП) «Навігація, морська інженерія та безпека судноплавства» підготовки доктора философії НУ «ОМА» –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ 

           Опитування роботодавців освітньо-наукової програми «Навігація, морська інженерія та безпека судноплавства», спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт», доктора філософії НУ «ОМА»  –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ 

 

 •         РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

                   Результати опитування здобувачів наукового ступеню доктора філософії 1-го року навчання –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ 

                  Результати опитування здобувачів наукового ступеню доктора філософії 2-го року навчання –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ 

            Результати опитування здобувачів наукового ступеню доктора філософії 3-го року навчання –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ 

            Результати опитування здобувачів наукового ступеню доктора філософії 4-го року навчання –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ 

            Результати опитування НПП, що входять до групи забезпечення освітньо-наукової програми (ОНП) «Навігація, морська інженерія та безпека судноплавства» підготовки доктора философії НУ «ОМА» –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ 

            Результати опитування роботодавців освітньо-наукової програми «Навігація, морська інженерія та безпека судноплавства», спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт», доктора філософії НУ «ОМА» –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ 

 

 •       ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ 
 •       Відгуки стейкхолдерів:

             Відгук 1  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ    Відгук 2  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ      Відгук 3    ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

 •       Нормативні документи:

        1. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Національному університеті «Одеська морська академія» 2020 рік –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

        2. Правила прийому до аспірантури та докторантури 2020 рік –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

        3. Положення про організацію освітнього процесу в НУ «ОМА».

        4. Рамковий кодекс академічної доброчесності НУ «ОМА».

        5. Етичний кодекс університетської спільноти НУ «ОМА».

        6. Тимчасове положення про порядок оцінювання знань –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

        7.  Положення про запобігання академічного плагіату – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

        8. Положення про освітні програми і навчальні плани (зі змінами).

        9. Порядок розроблення та затвердження робочих програм навчальних дисциплін.

       10. Міжнародне співробіництво.

       11. Тимчасове положення про академічну мобільність.

       12. Порядок визнання результатів навчання, затверджений Науково-методичною радою НУ «ОМА» (тимчасовий).

       13. Положення про формування переліку вибіркових освітніх компонентів та порядок їх вибору здобувачами вищої освіти   ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

       14. Індивідуальний план здобувача ступеня доктора філософії   ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

       15. Заява здобувача на вибіркові дисципліни –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

 

Проведення досліджень та випробувань, пов’язаних з тематикою робіт аспірантів.

НАУКОВІ ЛАБОРАТОРІЇ, ТРЕНАЖЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ, СИМУЛЯТОРИ, КОМП’ЮТЕРНІ ЛАБОРАТОРІЇ:

Повнорозмірний симулятор машинного відділення норвезького розробника Kongsberg, сертифікований відповідно до вимог класифікаційного товариства DNV;  лабораторія ім. Ю. М. Поповського; лабораторія суднових двигунів внутрішнього згоряння; науково-технічний парк «Транспортна безпека»; науково-виробничий центр «Енергетика»; Центр виживання в екстремальних умовах на морі: плавальний басейн і лабораторія живучості (5306,4 кв. м); шлюпочний тренажер (18,1 кв. м.); лабораторія машинно-котельного залу (212,1кв.м.); лабораторія суднової енергетики (1089 кв. м.); лабораторія суднових двигунів внутрішнього згоряння (250,4 кв. м.); Тренажер DCHS 2000 (28 робочих місць, 35 кв. м.); Тренажер DCHS 2000 (16 робочих місць, 20 кв. м.); Тренажер NTPRO 5000 з візуалізацією (12 робочих місць, 63, 4 кв. м); Тренажер NTPRO 5000 з візуалізацією (12 робочих місць, 180 кв. м.);  Тренажер NTPRO 5000 (28 робочих місць, 145,4 кв. м.); Тренажер NTPRO 3000 (36 робочих місць, 83,4 кв. м.); Повномасштабний тренажер машинного відділення K-Sim (6 робочих місць, 122,2 кв. м.); Повномасштабний тренажер суднової дизельної установки типу «Дизельсим» та Тренажер суднової дизельної установки типу ERS 4000 (12 робочих місць, 163,4 кв. м.); Повномасштабний тренажер суднової дизельної установки типу LSS-3 (6 робочих місць, 58,9  кв. м.); Учбово-тренажерний центр ГМЗЛБ: Тренажер ГМЗЛБ, TGS4000/2000 (8 робочих місць, 45 кв. м.); Тренажер ГМЗЛБ, Sailor,TGS-2000 (9 робочих місць, 64,9 кв. м.); Тренажер ГМЗЛБ, GT – 2000 (9 робочих місць, 67,4 кв. м. ); Тренажер ГМЗЛБ, Izumy Boeky 900 (12 робочих місць, 33, 6 кв. м.), комп’ютерні лабораторії (710 кв. м.), лабораторія «Дослідження морехідних якостей судна».

 • Навчально-науковий інститут інженеріїДивитись

Нове обладнання (дизель-генератора) для судномеханіків – Читати 

 • Навчально-науковий інститут навігації, Навчально-науковий інститут морських перевезень і технологій Дивитись

Нова лабораторія «ДОСЛІДЖЕННЯ МОРЕХІДНИХ ЯКОСТЕЙ СУДНА» (обладнання для виконання дослідницьких та лабораторних робіт щодо забезпечення безпеки плавання судна шляхом управління характеристиками його плавучості, остійності, непотоплюваності і хитавиці на тихій воді) – Читати

 • Навчально-науковий інститут автоматики та електромеханікиДивитись 

Повнорозмірний симулятор машинного відділення Kongsberg – Читати

 

 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ:

 • Дунайський інститут НУ «ОМА»

Новий тренажер-симулятор капітанського містка – Дивитись

 

 • Азовський морський інститут НУ «ОМА»

Навігаційний тренажер navy-trainer professional 5000 – Читати

Тренажер ГМСЗЛ – Читати

Тренажер ENGINE ROOM SIMULATOR ERS-5000 TECHSIM – Читати

Навчально-тренажерне судно «МЕХАНІК ПОНОМАРЕНКО»Читати 

 • Військово-морський факультет НУ «ОМА»

Тренажерний комплекс «Dangerous Waters» факультету ВМС НУ «ОМА» – Дивитись

Навігаційна безпека: експлуатація корабельних енергетичних установок та кораблеводіння, підготовка до запуску дизель-генератора, прокладання маршруту – Дивитись

 

В університеті щороку проводяться науково-практичні конференції, в яких беруть участь провідні вчені, докторанти та аспіранти, здобувачі та професорсько-викладацький склад НУ «ОМА» та інших закладів вищої освіти. Національний університет «Одеська морська академія» є видавцем трьох науково-технічних збірників:

що входять до реєстру наукових фахових видань України та мають категорію  «Б» згідно з наказами Міністерства освіти і науки України, де здобувачі наукових ступенів доктора філософії та доктора наук мають змогу публікувати статті за результатами своїх дисертаційних досліджень.

 • Довідкова інформація щодо Національного університету «Одеська морська академія» –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

 

Сертифікат якості наукових публікацій.

10 порад про те як писати так, щоб вас цитували.

Стаття на тему «Не все те золото, що блищить: як не стати жертвою «хижих» журналів». (PDF файл статті у перекладі)  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ 

 • ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВСТУПУ ДО  АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Додаток 1. Заява встановленого зразка (бюджет   ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Додаток 2. Заява встановленого зразка (контракт) – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

 • ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВСТУПНІ ІСПИТИ:

Наказ про вступні іспити до аспірантури та докторантури НУ «ОМА»   ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Наказ про ліцензування освітньої діяльності за спеціальністю 073 Менеджмент–  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Протокол № 141 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ 

 • РАЗОВА ВЧЕНА РАДА

Захист дисертацій 

 • СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА

Захист дисертацій 

 

 • КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

 Завідувач відділу  аспірантури та докторантури

Волков Олександр Миколайович – к.т.н., доцент.

Фірсанова Олена Олександрівна фахівець першої категорії 

Відділ аспірантури та докторантури :

м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, навчальний корпус № 1, каб. 412.

тел. (048) 793 24 85, E-mail: aspir_onma@ukr.net