Для запобігання випадкам невідповідності стану здоров’я осіб, що подають документи для вступу на плавальні спеціальності, вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 р. та Правил визначення придатності за станом здоров’я осіб для роботи на суднах, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.11.1996 р. № 347, вступникам рекомендується пройти професійне медичне освідчення у медичному центрі університету до початку подачі документів. За бажанням вступника, медичне освідчення можна пройти за місцем проживання, чи у будь якому медичному закладі (особливо звертаємо увагу осіб, що планують вступати на судноводійний факультет, на здатність розрізняти кольори). Довідка з професійного медичного огляду до приймальної комісії не подається.

Курсанти університету щороку мають проходити медичне освідчення, перед проходженням плавальної практики на суднах.

Перелік документів для вступу


Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто в оригіналі:

–  документ, що посвідчує особу та громадянство (для паспорта нового зразка додатково мати витяг з пропискою);

–  військовий квиток або посвідчення про приписку;

– документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 – сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами-2.

До заяви, поданої в паперовій формі,для формування особистої справи вступник подає:

– копію документа, що посвідчує особу та громадянство (копія прописки);

– копію ідентифікаційного коду;

– копію військового квитка або посвідчення про приписку;

– оригінал +  копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;

– оригінал + копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання 2018 або 2019 року (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

– лист роздрукованих результатів ЗНО 2018 або 2019 року;

– копію екзаменаційного листка єдиного  вступного іспиту з іноземної мови (для вступників, які вступають на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» і 073 «Менеджмент»);

– шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

– медична довідка за формою 086-о +  картка щеплень за формою 0-63 у;

       Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

Перелік документів, які абітурієнт подає ОСОБИСТО в приймальну комісію на заочну форму навчання:

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінал та копії);
  • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2018 р. або 2019 р. (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
  • медичні документи:
  • медична довідка за формою 086-о (оригінал);

При собі обов’язково мати оригінали усіх зазначених вище документів та військовий квиток або посвідчення про приписку (для юнаків, які досягли 17-річного віку)!