Інформаційний пакет ЄКТС


Вступ

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (далі – ЄКТС) – система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання, яке обліковується у кредитах ЄКТС.

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин.

ЄКТС – це децентралізована система академічного визнання результатів навчання, заснована на принципі взаємної довіри між закладами вищої освіти (далі – ЗВО). Для того, щоб реалізувати цей принцип, ЄКТС встановлює кілька правил: доступність інформації про запропоновані ЗВО курси; досягнення угод між ЗВО, які направляють і приймають студентів; використання ЄКТС для визначення завантаженості студентів навчальною роботою.

ЄКТС є системою, насамперед орієнтованою на студентів (курсантів). Студенти (курсанти) зобов’язані виконувати певне навантаження для засвоєння навчальних програм. Результати навчання повинні вказуватися у випускних документах. Кредити ЄКТС призначаються всім теоретичним і практичним компонентам освітньої програми (модулі, курси, практики, дипломна робота й ін.). Вони відображають кількість роботи, витраченої на цей компонент. Кредити одержують після завершення роботи й одержання позитивної оцінки.

Студенти, які використають ЄКТС, можуть одержати кредити за всю академічну роботу, виконану ними, і зарахувати ці академічні кредити в іншому ЗВО.

 

Інформація про Національний університет «Одеська морська академія»

1.1 Назва й адреса

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ»

Адреса: Україна, 65052, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8
Телефон: +38 (048) 793-16-72
Факс: +38 (048) 793-16-94
E-mail: info@onma.edu.ua

1.2 Координатор ЄКТС від закладу

Координатором ЄКТС від університету є проректор з науково-педагогічної роботи Захарченко Вадим Миколайович, доктор технічних наук, професор.

Для контактів звертатися:
Адреса: Україна, 65052, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8
Teл/факс: +38 (048) 793-16-74
e-mail: zvn@onma.edu.ua

1.3 Загальний опис закладу

Національний університет «Одеська морська академія» (далі – НУОМА) є одним із лідерів серед закладів вищої освіти (далі –ЗВО) України. Завдяки якості вищої освіти, яку отримали у стінах університету тисячі висококваліфікованих фахівців, він давно і добре відомий у світовому морському суспільстві.

НУОМА є провідним вітчизняним морським ЗВО, який здійснює підготовку здобувачів за усіма рівнями вищої освіти та усіма спеціальностями, за якими випускникам присвоюються звання осіб командного складу морських суден відповідно до вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти, з поправками, та національних вимог, що дає випускникам право працювати на всіх типах суден вітчизняних та іноземних компаній.

Випускники НУОМА мають високий рейтинг серед випускників провідних морських  ЗВО. За роки своєї діяльності університет підготував близько 40 тисяч фахівців для морського флоту колишнього СРСР, України і 45 іноземних держав. 8 випускників удостоєні звання Героя праці, 5 осіб стали лауреатами Держаних премій,  10 – Заслужені працівники освіти України, понад 300 випускників нагороджені знаком «Почесний працівник морського флоту».

На теперішній час в одному з самих престижних ЗВО отримує вищу освіту понад 10000 курсантів і студентів. Щорічний випуск становить близько 1000 фахівців. З кожним роком зростає кількість курсантів і випускників університету, які укладають договори на співпрацю з судновласниками Великої Британії, Греції, Німеччини, Нідерландів та інших європейських країн.

В НУОМА здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою за ступенями, спеціальностями, спеціалізаціями (освітніми програмами)  відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у відокремлених структурних підрозділах: Азовському морському інституті НУОМА, Дунайському інституті НУОМА, Інституті Військово-Морських Сил НУОМА, Фаховому коледжі морського транспорту НУОМА, Відділенні військової підготовки фахового коледжу морського транспорту НУОМА,  Морехідному фаховому коледжі ім. О.І. Маринеска НУОМА, Дунайському фаховому коледжі  НУОМА.

Навчання в НУОМА здійснюється за денною та заочною формами.

Інженерні спеціальності НУОМА акредитовані Інститутом морської техніки, науки і технологій (IMarEST) Великої Британії.

НУОМА є активним членом Міжнародної асоціації морських університетів. Учені і викладачі беруть участь в авторитетних форумах, що проводяться Міжнародною морською організацією при ООН, провідними морськими навчальними і науковими закладами світу.

1.4 Історична довідка

 • 7 червня 1944 року утворено Одеське вище морехідне училище (ОВМУ).
 • 29 травня 1958 року ОВМУ перейменовано в Одеське вище інженерне морське училище (ОВІМУ).
 • 26 квітня 1991 року ОВІМУ перетворено в Одеську державну морську академію (ОДМА).
 • 21 вересня 2002 року ОДМА надано статус національної і назву – Одеська національна морська академія (ОНМА).
 • 1 січня 2016 року ОНМА реорганізована в Національний університет “Одеська морська академія” (НУОМА)

1.5 Наукові школи

В НУОМА здійснюються дослідження з розвитку міжнародної морської політики, економіки, національної системи морської освіти, безпеки мореплавства, судноводіння, технічної експлуатації флоту; інтегрованих інтелектуальних комплексів і систем; технології судноремонту; технологічного обладнання; глобального морського радіозв’язку; систем навігаційного обладнання та гідрографічного забезпечення України.

Видаються збірники наукових праць: «Судноводіння», «Суднові енергетичні установки», «Автоматизація суднових технічних засобів», «Морське право: актуальні питання теорії та практики».

1.6 Процедура допуску до навчання

Прийом на навчання для здобуття вищої освіти до НУОМА здійснюється відповідно до ліцензії на провадження освітньої діяльності Міністерства освіти і науки України та Правил прийому до НУОМА (далі – Правила прийому). Правила прийому розробляються відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України. Порядок прийому на навчання до відокремлених структурних підрозділів Університету: Інституту Військово-Морських Сил НУОМА, Фахового коледжу морського транспорту НУОМА, Відділення військової підготовки Фахового коледжу морського транспорту НУОМА, Морехідного фахового коледжу ім. О.І. Маринеска НУОМА, Дунайського фахового коледжу  НУОМА, аспірантури та докторантури визначається Правилами прийому до відповідних структурних підрозділів.

Підготовка фахівців в університеті здійснюється за рахунок державного бюджету (в межах державного замовлення) та за кошти фізичних і юридичних осіб.

Повна інформація щодо умов прийому на навчання до НУОМА розташована на інтернет-сайті університету у розділі «Вступнику».

 http://onma.edu.ua/perelik-dokumentiv-dlya-vstupu

Для запобігання випадкам невідповідності стану здоров’я осіб, що подають документи для вступу на плавальні спеціальності, вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками та Правил визначення придатності за станом здоров’я осіб для роботи на суднах, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.11.1996 р. № 347, вступникам рекомендується пройти професійне медичне освідчення у медичному центрі університету. За бажанням вступника, медичне освідчення можна пройти за місцем проживання, чи у будь-якому медичному закладі (особи, що планують вступати на спеціалізацію «Навігація і управління морськими суднами», мають пройти медичне освідчення на здатність розрізняти кольори).

Курсанти університету щороку мають проходити медичне освідчення перед проходженням плавальної практики на суднах.

1.7 Структурні підрозділи

1.7.1 Навчально-наукові інститути, розташовані у м. Одеса

Навчально-науковий інститут навігації

http://onma.edu.ua/fakultet-morskyh-perevezen-ta-teh

Навчально-науковий інститут інженерії

http://onma.edu.ua/sudnomehanichnyj-fakultet

Навчально-науковий інститут автоматики і електромеханіки

http://onma.edu.ua/navchalno-naukovyj-instytut-avtomatyky-ta-elektromehaniky

Навчально-науковий інститут морського права і менеджменту

http://onma.edu.ua/fakultet-morskogo-prava-ta-menedzhm

 

1.7.2 Відокремлені структурні підрозділи НУОМА

Азовський морський інститут НУОМА

Адреса: Україна, 87530, м. Маріуполь, вул. Чорноморська, 19

Телефон: +38 (0629) 37-00-21

Факс: +38 (0629) 37-11-44

E-mailinfo@ami.azov.net.ua

Web-sitewww.ami.edu.ua 

Дунайський інститут НУОМА

Адреса: Україна, 68600, м. Ізмаїл, вул. Фанагорійська, 9

Телефон: +38 (04841) 3-90-45, (04841) 6-11-66, (048) 795-68-81

Web-site: http://dinuoma.com.ua/

Інститут Військово-Морських Сил НУОМА

Адреса: Україна, 65029, м. Одеса, вул.. Дідріхсона, 13, навчальний корпус № 5

Тел. +38 (048) 733-16-90

Email: hr@naval.onma.edu.ua 

Web-sitehttps://www.ivms.com.ua

Фаховий коледж морського транспорту НУОМА

Адреса: Україна, 65014 м. Одеса, вул. Маразлієвська, 40/42

Тел. +38 (048) 734-16-67

E-mailomctf@ukr.net

Web-sitehttp://www.omctf.od.ua/

Морехідний фаховий коледж імені О. І. Маринеска НУОМА

Адреса: Україна, 65014 м. Одеса, вул. Канатна, 8

Тел. +38 (048) 725-15-74

E-mailomu@ukr.net

Web-site:  http://marinesko.org.ua/

Відділення військової підготовки Фахового коледжу морського транспорту НУОМА

Адреса: Україна, 65014 м. Одеса, вул. Маразлієвська, 40/42

Тел. +38 (048) 732-16-60 

E-mailvvp_mktf@ua.fm

Web-site:  http://vvp-mktf.od.ua/

Дунайський фаховий коледж  НУОМА

Адреса: Україна, Одеська область, 68600, Ізмаїл, вул. Фанагорійська, 9

Тел. (067)162-85-75

E-mail: dpcnuoma@onma.edu.ua

Web-sitehttp://dcnuoma.com.ua

Перелік галузей знань, спеціальностей, спеціалізацій, освітніх програм,  рівнів та ступенів вищої освіти, за якими здійснюється підготовка в НУОМА (за підрозділами)

 https://registry.edbo.gov.ua/university/161/study-programs/

https://registry.edbo.gov.ua/university/324/study-programs/

https://registry.edbo.gov.ua/university/327/study-programs/

https://registry.edbo.gov.ua/university/3848/study-programs/

https://registry.edbo.gov.ua/university/669/study-programs/

https://registry.edbo.gov.ua/university/668/study-programs/

https://registry.edbo.gov.ua/university/6538/study-programs/

https://registry.edbo.gov.ua/university/3726/study-programs/

 

Загальна практична інформація

2.1 Формальності, прийняті в Україні щодо прийому іноземних студентів

Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до ЗВО здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536  (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 1272 від 11.12.2015, № 1167 від 11.08.2017, № 1265 від 12.10.2020).

Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до НУОМА на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.

Квота для іноземців – визначена частина обсягу місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа:

 • іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;
 • закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця.

Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до НУОМА за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб може здійснюватися:

 • не пізніше 01 грудня для здобуття ступенів бакалавра, магістра;
 • упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі.

Вступники-іноземці, після подання заяви, проходять в НУОМА медичний професійний відбір, який, окрім іншого, включає флюорографічне, лабораторне дослідження і тестування на вживання наркотичних і психотропних речовин. Особи, які не відповідають за станом здоров’я вимогам, що пред’являються до осіб для роботи на суднах морського і річкового флоту (згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19.11.1996 р. № 347), або з будь-яких причин не пройшли медичний професійний відбір, до участі у вступних випробуваннях та іспитах не допускаються.

Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами визначених правилами прийому вступних випробувань.

Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до НУОМА на підставі наказів про зарахування.

До НУОМА приймаються іноземці без обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Іноземці подають такі документи:

 • анкету встановленого зразка;
 • закордонний паспорт і його копію;
 • оригінал (обов`язково) і копію документа про повну середню освіту і додаток до нього;
 • медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
 • страхові поліси (оформлюються в університеті після зарахування, а також під час здачі документів на продовження терміну перебування в Україні);
 • 12 фотокарток розміром 45*35 мм;
 • оформлену візу, відповідно до вимог законодавства України;
 • свідоцтво про визнання документа про освіту (під час вступу або протягом першого місяця навчання).

Паспорт, документ про освіту, медичний сертифікат про стан здоров’я і документ про народження мають бути нотаріально засвідчені з перекладом на українську мову відповідно до законодавства країни їх видачі, а також легалізовані в установленому порядку консульством України у відповідній країні.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном (ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 р. № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2015 р. за № 614/27059.

Проведення вступних випробувань з предметів, передбачених Правилами прийому, та зарахування іноземців, які навчалися у ЗВО та виявили бажання навчатися на наступному ступені, на підставі договорів, укладених НУОМА з фізичними та юридичними особами, здійснюється у строки, які встановлені законодавством щодо безперервності їх реєстрації в органах Державної міграційної служби, а саме у термін, що не перебільшує десять календарних днів з дати підписання наказу про відрахування з попереднього рівня навчання. Проведення вступних випробувань з предметів, передбачених Правилами прийому, та зарахування іноземців, які прибули в Україну з метою навчання на підставі запрошень на на­вчання і вступають на підставі договорів, укладених університетом з фізичними та юридичними особами здійснюється у строки з першого липня до першого грудня поточного року.

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання до НУОМА у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

Іноземці, які прибувають до НУОМА для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між університетом та іноземним вищими навчальними закладами освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань НУОМА.

Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні, і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до НУОМА користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода, на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання до НУОМА за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за вступними випробуваннями з предметів, передбачених Правилами прийому НУОМА.

2.2 Як потрапити до закладу

Університет розташований дуже зручно біля зупинок автобусів та маршрутних таксі.

Проїзд до університету:

 • від аеропорту маршрутними таксі №117 і 129 до залізничного вокзалу;
 • від морського вокзалу маршрутним таксі № 210, тролейбусом №10 до залізничного вокзалу;

від залізничного вокзалу трамваями №5 до зупинки вулиця «Сєрова», №28 до зупинки вул. «Торгова»; маршрутними таксі 127, 214 до зупинки вул. «Торгова»; маршрутними таксі 191, 197 до зупинки вул. «Маловського».

2.3 Забезпечення житлом

Університет має сучасне студентське містечко (екіпаж) з 4 житловими корпусами, якими можуть скористатися курсанти.

НУОМА забезпечує іноземних студентів місцями в гуртожитку.

Термін проживання в гуртожитку визначається терміном дії укладеної угоди між університетом та іноземним громадянином про навчання.

Необхідність забезпечення житлом та його вартість визначається договором про навчання.

Університет не бере зобов’язань:

 • по перебуванню членів сім’ї іноземного студента в Україні та забезпеченню їх житлом;
 • по оплаті харчування та культурного відпочинку іноземного студента.

2.4 Здоров’я і страхування

Для проведення повного медичного обстеження абітурієнтів, курсантів та щорічного профвідбору курсантів університет має свою медико-санітарну частину з сучасним обладнанням.

Медичне обслуговування курсантів проводиться безкоштовно. При медико-санітарній частині функціонує санаторій-профілакторій, в якому здійснюється амбулаторне лікування курсантів. Послугами медико-санітарної частини університету курсанти – іноземці можуть користуватися на рівні з курсантами – громадянами України. Ці послуги входять до умов договору на навчання.

Всі іноземні громадяни, які навчаються в НУОМА, у відповідності з чинним законодавством, укладають угоду про обов’язкове медичне страхування з українською державною компанією з надання екстреної медичної допомоги іноземним громадянам.

Іноземні громадяни можуть також користуватися послугами лікувальних установ за свій рахунок.

2.5 Умови навчання

Освітній процес в університеті забезпечується сучасним навчально-лабораторним обладнанням, морськими тренажерами, навчальними майстернями, технічними засобами навчання, обчислювальною технікою, мультимедійними класами у відповідності з вимогами навчальних планів і робочих програм навчальних дисциплін.

Наукова бібліотека НУОМА та її відокремлені підрозділи мають освітній та науковий фонд, що містить понад 500 тисяч книг, читальні зали, що оснащені комп’ютерною технікою з можливістю користування мережею Інтернет.

Усі курсанти денної форми навчання забезпечуються форменим одягом, харчуванням і проживанням за встановленими нормами. Особи, які навчаються в університеті, мають право на отримання стипендії відповідно до чинного законодавства.

Режим роботи та відпочинку курсантів регламентується розпорядком дня, що практично моделює умови життя і роботи на судні і відповідає уставним положенням морського флоту.

Виробничу практику усі курсанти, які навчаються за спеціальністю «Морський та внутрішній водний транспорт», проходять у судноплавних компаніях українських та іноземних судновласників. Як правило, після проходження плавпрактики курсанти запрошуються судноплавними компаніями на роботу.

Випускники університету одержують дипломи і сертифікати, що дозволяють їм займати керівні посади на суднах будь-яких судноплавних компаній світу.

2.6 Інша практична інформація

У м. Одеса в наявності достатня кількість фінансових установ (банків), де іноземні громадяни можуть відкрити власні рахунки в національній валюті України та іноземній валюті для здійснення будь-яких фінансових операцій. Діють мережі Western Union, VISA, MAESTRO, MASTERCARD та ін.