Запит на отримання інформації


Національний університет “Одеська морська академія” надає публічну інформацію керуючись Законом України “Про доступ до публічної інформації” та Указом Президента України “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”. Надання публічної інформації НУ ОМА здійснює у відповідь на інформаційний запит. Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень. Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

  1. Ім’я та прізвище запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер телефону.
  2. Опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит).
  3. Підпис і дата.

Поштова адреса університету для подання інформаційного запиту: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65052, канцелярія (на конверті вказувати Публічна інформація); телефон: (048) 34-53-67; факс: (0482) 34-52-67; електронна пошта: info@onma.edu.ua