Основні документи 


Статут завантажити;

Звіт ректораза 2019 рік; за 2020 рік;

Колективний договірзавантажити; завантажити додаток;

Етичний кодекс завантажити;

Положення про організацію роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами завантажити;

Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів завантажити;

Положення про запобігання харасменту та сексуальним домаганням – завантажити;

Положення про комісію з оцінки корупційних ризків завантажити;

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції завантажити;

Стратегія Національного університету “Одеська морська академія” завантажити;

РІЧНИЙ ЗВІТ про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу НАЦІОНАЛЬНОГОзавантажити;

Бюджеткошторис, звіт про використання коштів;

Антикорупційна програма завантажити;

Зміни до Антикорупційної програми завантажити;

Штатний розписзавантажити;

Правила внутрішнього розпорядку – завантажити;

Відповідність технічного стану будівлі корпусу №1 НУ “ОМА” вимогам ДСТУ Н.Б.В.1.2-18:2016 та ДБН В.2.2 – 40:2018 – завантажити акт; завантажити сертифікат;
 
Звіт НУ «ОМА» на початок 2019-2020 навчального року № 2-3 нк – завантажити;
 
Положення про реалізацію права на освіту осіб з особливими освітніми потребами – завантажити;
 
Порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення – завантажити;

 Структурна схема управління НУ “ОМА”