Основні документи 


Статут завантажити;

Звіт ректоразавантажити;

Стратегія розвитку Національного університету “Одеська морська академія” на 2020 – 2025 роки завантажити;

РІЧНИЙ ЗВІТ про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу НАЦІОНАЛЬНОГОзавантажити;

Бюджеткошторис, звіт про використання коштів;

Антикорупційна програма завантажити;

Штатний розписзавантажити;

Правила внутрішнього розпорядку – завантажити;

Відповідність технічного стану будівлі корпусу №1 НУ “ОМА” вимогам ДСТУ Н.Б.В.1.2-18:2016 та ДБН В.2.2 – 40:2018 – завантажити акт; завантажити сертифікат;
 
Звіт НУ «ОМА» на початок 2019-2020 навчального року № 2-3 нк – завантажити;
 
Положення про реалізацію права на освіту осіб з особливими освітніми потребами – завантажити;
 
Порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення – завантажити;

 

Структурна схема управління НУ “ОМА”