Основні документи 


Статут завантажити;

Звіт ректоразавантажити;

РІЧНИЙ ЗВІТ про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу НАЦІОНАЛЬНОГОзавантажити;

Бюджеткошторис, звіт про використання коштів;

Антикорупційна програма завантажити;

Штатний розписзавантажити;

Правила внутрішнього розпорядку – завантажити;

Структурна схема управління НУ “ОМА”