Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів


Спеціальність 271 “Морський та внутрішній водний транспорт”

Навігація і управління морськими суднами

Управління судновими технічними системами і комплексами

Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

Спеціальність 151 “Автоматизація та копмютерно-інтегровані технології”

Автоматизоване управління судновими енергетичними установками ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Спеціальність 121 “Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення – ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА, НОВИНИ у Telegram, НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Спеціальність 073 “Менеджмент”

Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту

Спеціальність 081 “Право”

Право

Пропозиції щодо вдосконалення освітньої програми бакалавра

 

Освітньо-професійні програми підготовки магістрів


Спеціальність 271 “Морський та внутрішній водний транспорт”

Навігація і управління морськими суднами

Управління судновими технічними системами і комплексами

Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

Спеціальність 151 “Автоматизація та копмютерно-інтегровані технології”

Автоматизоване управління судновими енергетичними установками – ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Спеціальність 174 “Автоматизація, копм‘ютерно-інтегровані технології та робототехніка”

Автоматизоване управління судновими енергетичними установками – ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Спеціальність 073 “Менеджмент”

Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту

Управління конфліктами і медіація

Спеціальність 081 “Право”

Морське право

Пропозиції щодо вдосконалення освітньої програми магістра

 

Освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії


Спеціальність 271 “Морський та внутрішній водний транспорт”

Навігація, морська інженерія та безпека судноплавства

Спеціальність 073 “Менеджмент”

Менеджмент морської галузі – ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА,  НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАНВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИПРОГРАМА РОБОТИ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Пропозиції щодо вдосконалення освітньої програми докторів філософії