Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів


Спеціальність 271 “Морський та внутрішній водний транспорт”

Навігація і управління морськими суднами – ПРОФІЛЬ, ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМАПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ОК

Управління судновими технічними системами і комплексами ПРОФІЛЬ, ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМАВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ271.02_РП_ОБОВ’ЯЗКОВИХ ОКПОРЯДОК ВИБОРУ ОК_ННІІПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ОК271.02_РП_ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики ПРОФІЛЬ, ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Спеціальність 151 “Автоматизація та копмютерно-інтегровані технології”

Автоматизоване управління судновими енергетичними установками ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка”

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

Спеціальність 073 “Менеджмент”

Менеджмент в галузі морського та річкового транспортуПРОФІЛЬ, ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА, НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Спеціальність 081 “Право”

ПравоПРОФІЛЬ, ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА, НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Пропозиції щодо вдосконалення освітньої програми бакалавра

 

Освітньо-професійні програми підготовки магістрів


Спеціальність 271 “Морський та внутрішній водний транспорт”

Навігація і управління морськими суднами – ПРОФІЛЬ, ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМАПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ОК, ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОП

Управління судновими технічними системами і комплексами – ПРОФІЛЬ, ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМАВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ271.02_РП_ОБОВ’ЯЗКОВИХ ОКПОРЯДОК ВИБОРУ ОК_ННІІ, ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ОК271.02_РП_ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Спеціальність 151 “Автоматизація та копмютерно-інтегровані технології”

Автоматизоване управління судновими енергетичними установками – ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Спеціальність 073 “Менеджмент”

Менеджмент в галузі морського та річкового транспортуПРОФІЛЬ, ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА,  НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Спеціальність 081 “Право”

Право – ПРОФІЛЬ ОПП «МОРСЬКЕ ПРАВО»ОПП МАГІСТР ПРАВО ЗА СТАНДАРТОМ, НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2021-2022 ЗА НОВИМ СТАНДАРТОМ(ДЕННА ФОРМА), НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2021-2022 ЗА НОВИМ СТАНДАРТОМ(ЗАОЧНА ФОРМА)

Пропозиції щодо вдосконалення освітньої програми магістра

 

Освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії


Спеціальність 271 “Морський та внутрішній водний транспорт”

Навігація, морська інженерія та безпека судноплавства

Спеціальність 073 “Менеджмент”

Менеджмент морської галузі

Пропозиції щодо вдосконалення освітньої програми докторів філософії