Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів


Спеціальність 271 “Річковий та морський транспорт”

Навігація і управління морськими суднами – ПРОФІЛЬ, ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМАПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ОК

Управління судновими технічними системами і комплексами ПРОФІЛЬ, ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМАВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ271.02_РП_ОБОВ’ЯЗКОВИХ ОКПОРЯДОК ВИБОРУ ОК_ННІІПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ОК271.02_РП_ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики ПРОФІЛЬ, ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Спеціальність 151 “Автоматизація та копмютерно-інтегровані технології”

Автоматизоване управління судновими енергетичними установками ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка”

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

Спеціальність 073 “Менеджмент”

Менеджмент в галузі морського та річкового транспортуПРОФІЛЬ, ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА, НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Спеціальність 081 “Право”

ПравоПРОФІЛЬ, ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА, НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Пропозиції щодо вдосконалення освітньої програми бакалавра

 

Освітньо-професійні програми підготовки магістрів


Спеціальність 271 “Річковий та морський транспорт”

Навігація і управління морськими суднами – ПРОФІЛЬ, ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМАПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ОК, ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОП

Управління судновими технічними системами і комплексами – ПРОФІЛЬ, ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМАВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ271.02_РП_ОБОВ’ЯЗКОВИХ ОКПОРЯДОК ВИБОРУ ОК_ННІІ, ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ОК271.02_РП_ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Спеціальність 151 “Автоматизація та копмютерно-інтегровані технології”

Автоматизоване управління судновими енергетичними установками – ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Спеціальність 073 “Менеджмент”

Менеджмент в галузі морського та річкового транспортуПРОФІЛЬ, ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА,  НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Спеціальність 081 “Право”

Право – ОПП МАГІСТР ПРАВО ЗА СТАНДАРТОМ, НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2021-2022 ЗА НОВИМ СТАНДАРТОМ(ДЕННА ФОРМА), НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2021-2022 ЗА НОВИМ СТАНДАРТОМ(ЗАОЧНА ФОРМА)

Пропозиції щодо вдосконалення освітньої програми магістра

 

Освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії


Спеціальність 271 “Річковий та морський транспорт”

Навігація, морська інженерія та безпека судноплавства

Спеціальність 073 “Менеджмент”

Менеджмент морської галузі

Пропозиції щодо вдосконалення освітньої програми докторів філософії