С К Л А Д  Н А У К О В О – Т Е Х Н І Ч Н О Ї  

Р А Д И   У Н І В Е Р С И Т Е Т У


ГОЛОВА РАДИ:

Голіков В.А. – д.т.н., професор, проректор університету з наукової роботи.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАДИ:

Мальцев А. С. – д.т.н., професор кафедри  управління судном.

ЧЛЕНИ РАДИ:

Будашко В.В. – д.т.н., доцент, декан факультету електромеханіки і радіоелектроніки;

Волков О.М. – к.т.н., доцент кафедри судноводіння завідувач відділом та аспірантури;

Гвоздева І.М. – д.т.н., професор кафедри електрообладнання і автоматики суден;

Голіков В.В. – к.т.н., с.н.с, доцент, професор кафедри управління судном, директор антикризового центру з безпеки судноплавства;

Єрмошкін  М.Г. –к.т.н., професор кафедри  корабельної енергетики та електроенергетичних систем Інституту ВМС НУ “ОМА”;

Кар’янський С.А. – к.т.н., доцент, декан факультету автоматики, почесний секретар Одеського відділення  інституту морської техніки, науки і технологгії;

Кошевий В.М. – д.т.н., професор, завідувач кафедрою морського радіозв’язку;

Кучер Д.В. – д.т.н., професор кафедри озброєння, зв’язку та АСУ Інституту ВМС НУ “ОМА”;

Нікольський В. В. – д.т.н., професор кафедри теорії автоматичного управління і обчислювальної техніки, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 41.106.01 НУ “ОМА”;

Половинка Е.М. – д.т.н., професор, завідувач кафедрою суднових енергетичних установок;

Попов В.Г. – д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедрою вищої математики;

Примачов М.Т. – д.е.н., професор, завідувач кафедрою економічної теорії та підприємництва на морському транспорті;

Савінова Н.А. – д.ю.н., с.н.с., декан факультету морського права і менеджменту.

СЕКРЕТАР РАДИ:

Савчук В.Д. – к.т.н., с.н.с., професор кафедри морських перевезень, начальник науково-дослідної частини.