ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ В АКАДЕМІЮ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН


Одним із напрямів діяльності університету є інтеграція у міжнародний освітній простір. Важливою частиною такої інтеграції є підготовка іноземних громадян з таких спеціальностей:

 • судноводіння;
 • експлуатація суднових енергетичних установок;
 • електричні системи і комплекси транспортних засобів;
 • автоматизоване управління технологічними процесами;
 • радіоелектронні пристрої, системи і системні комплекси;
 • правознавство;
 • менеджмент організацій і адміністрування.

На навчання до університету приймаються іноземці, що мають повну середню освіту, без обмежень щодо расових ознак, кольору шкіри, політичним, релігійним й іншим переконанням, статі, етнічного і соціального походження, матеріального положення, місця проживання, мовним і іншим ознакам. Університет здійснює набір іноземних громадян на денну форму навчання по освітньо-кваліфікаційним рівням: бакалавр та магістр, за умови проходження в  НУ «ОМА» медичного професійного відбору. Особи, які не пройшли медичний відбір або не відповідають за станом здоров’я встановленим вимогам, не допускаються до участі в конкурсі. Навчання іноземних громадян в академії здійснюється на контрактній основі російською мовою по навчальним планам обраної спеціальності.

Для кандидатів, які не володіють українською/російською мовою, проводиться обов’язковий підготовчий курс навчання терміном 10 місяців з метою мовної підготовки і спеціальної термінології, ознайомлення з історією України, традиціями університету, а також закріплення знань з загальноосвітних дисциплін. Випускні екзамени після закінчення підготовчого відділення НУ «ОМА» є вступними на перший курс. З випускниками підготовчих відділень інших ВНЗ України, а також з іноземними громадянами, які володіють українською/російською мовою, під час вступу до університету проводяться співбесіди з української/ російської мов, математиці та фізики.

Терміни навчання: бакалавр – 4 роки, магістр – 1,5 років. Загальний термін навчання – 5,5 років. На освітньо-кваліфікаційний рівень  “магістр” випускники університету освітньо-кваліфікационного рівня “бакалавр” приймаються за підсумками підсумкової атестації та екзамену з англійської мови для магістрату. Випускники інших ВНЗ складають вступний іспит за фахом і англійській мові для магістратури.

Для візового в’їзду до України (з країн далекого зарубіжжя, а також Туркменістану і Узбекистану) необхідно отримати запрошення на навчання, для чого представити в академію або фірмі-партнерові таки відомості: прізвище і ім’я, число, місяць і рік народження, серія і номер національного паспорту, громадянство, країна здобуття візи. Запрошення на навчання видається особисто абітурієнтові або фірмі-партнерові з 1 червня поточного року.

Для вступу до університету необхідно з 15 серпня представити наступні документи:

 • анкету встановленого зразка;
 • закордонний паспорт і його копію;
 • оригінал і копію документа про повну середню освіту і додаток до нього;
 • медичний сертифікат про стан здоров’я, завірений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, виданий не пізніше, ніж за два місяці до в’їзду на навчання до України;
 • оригінал і копію документа про народження;
 • 12 кольорових фотокарток розміром 3,5 x 4,5 см;
 • страхові поліси (оформлюються в університеті після зарахування, а також під час здачі документів на продовження терміну перебування в Україні).

Паспорт, документ про освіту, медичний сертифікат про стан здоров’я і документ про народження мають бути нотаріально засвідчені з перекладом на українську мову відповідно до законодавства країни їх видачі, а також легалізовані в установленому порядку консульством України у відповідній країні.

Початок занять – з 1 вересня. Університет не несе витрат по сплаті реєстрації, оформленню віз, проживанню та харчуванню, проїзду курсантів по території України і за кордон у всіх випадках.

Університет не має ні яких зобов’язань з приїздом і перебуванням в Україні родини курсантів, не забезпечує їх житлом. Іноземні студенти мають право на надання місця у гуртожитку академії, приймають участь у соціальному і спортивно-культурному житті академії, а також в науково-дослідній роботі.

Another language INFO

Міжнародні партнери університету

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ

Адреса, контакти


Наша адреса

 • 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона 8, навчальний корпус №1.

Можна доїхати

 • трамваї № 5, 12, 15, 28;
 • автобуси № 191, 232, 237, 240, 250.
 • маршрутні таксі № 108, 127, 164, 165, 168, 191, 197, 214, 215, 232, 240, 245, 250.

Довідки

Склад відділу


<strong>Сандлер Альберт Кирилович</strong>
Сандлер Альберт КириловичНачальник відділу
Репінська Лариса Сергіївна
Репінська Лариса СергіївнаСпеціаліст
Коваль Наталія Анатоліївна
Коваль Наталія АнатоліївнаСпеціаліст
Гордійчук Анастасія Андріївна
Гордійчук Анастасія АндріївнаСпеціаліст
Гринько Катерина Олегівна
Гринько Катерина ОлегівнаСпеціаліст
Вороная Марина Іванівна
Вороная Марина ІванівнаСпеціаліст