Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів


Спеціальність 073 Менеджмент

Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту

Спеціальність 081 Право

Право

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

Спеціальність 151 Автоматизація та копм‘ютерно-інтегровані технології

Автоматизоване управління судновими енергетичними установками 

Спеціальність 271 Морський та внутрішній водний транспорт

Навігація і управління морськими суднами

Управління судновими технічними системами і комплексами 

Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

Освітньо-професійні програми підготовки магістрів


Спеціальність 073 Менеджмент

Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту 

Управління конфліктами і медіація

Спеціальність 081 Право

Морське право

Спеціальність 151 Автоматизація та копм‘ютерно-інтегровані технології

Автоматизоване управління судновими енергетичними установками

Спеціальність 174 Автоматизація, копм‘ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Автоматизоване управління судновими енергетичними установками

Спеціальність 271 Морський та внутрішній водний транспорт

Навігація і управління морськими суднами

Управління судновими технічними системами і комплексами

Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

Освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії


Спеціальність 073 Менеджмент

Менеджмент морської галузі

Спеціальність 271 Морський та внутрішній водний транспорт

Навігація, морська інженерія та безпека судноплавства