Міжнародна діяльність


Foto Otdela

Національний університет «Одеська морська академія» (НУ «ОМА») активно співпрацює з такими провідними міжнародними організаціями, як  Міжнародна морська організація (ІМО), Інститут морської техніки, науки і технологій Великої Британії. (IMarEST), Морський Інститут (Nautical Institute). НУ «ОМА» є членом Міжнародної асоціації морських університетів (IAMU), Чорноморської асоціації морських інститутів (BSAMI)1.

Erasmus+:

Еразмус+ –це програма ЄС в сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту на період 2014-2020. Освіта, професійна підготовка, молодь і спорт можуть зробити  вагомий внесок,для прискорення соціально-економічних змін,у вирішенні нагальних проблем, з якими Європа буде стикатися до кінця цього десятиліття, і в підтримку реалізації стратегії «Європа  2020», направленої на розвиток, рівність, підвищення зайнятості та рівня соціальноїінтеграції.

International Credit Mobility:

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ це короткострокові програми обміну: 

· кредитна мобільність на навчання (3-12 міс.) та на практику (2-12 міс.) для українських студентів: (молодших) бакалаврів, магістрів, аспірантів, докторантів;

· академічна мобільність для викладання / підвищення кваліфікації / на стажування (від 5 днів до 2 міс.) для викладачів та фахівців закладів вищої освіти

Хто може брати участь?

  • Студенти (молодші бакалаври, бакалаври, магістри, аспіранти, докторанти)
  • Викладачі
  • Адміністративний персонал

Інформація для  учасників:

Студентам:

Відповідно до умов проекту студенти ІІ та ІІІ курсів (бакалаври)  НУ «ОМА» мають можливість навчатися у вищих навчальних закладах країн партнерів та країн членів програми Еразмус+

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:

– бути студентом (кою) НУ «ОМА»;
– володіти англійською мовою не нижче рівня В2, та пыдтвердити його сертиф
ікатами (IELTS-6.0; TOEFL-78) або сертифікатом Marlins.
Середній бал не нижче 4

Для здобуття індивідуального гранту необхідно принести до Відділу міжнародних зв’язків Університету такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

● аплікаційну форму (Student Application Form*) – прохання заповнювати тільки на комп’ютері;
● резюме/ СV (формат Europass*) ;
● фотокопію закордонного паспорту;
● виписку оцінок за весь період навчання
, на англійській мові(у деканаті);
● підписаний студентом та координатором академічної мобільності план навчання* (вимога набрати під час мобільноcті мінімум 30 кредитів ECTS за один семестр)
у Приймаючому університеті Learning Agreement for Studies* (перелік курсів студентам необхідно узгодити з деканатом для подальшого часткового або повного перезарахування вибраних дисциплін, інструкція щодо заповнення плану навчання);;
● виписку з оцінками та кредитами з кожного предмету (Transcript of Records), завірену в деканаті або у Відділі міжнародних зв’язків;
● сертифікат про підтвердження знання англійської мови не нижче рівня В2.

● мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4).

*необхідні документи можна знайти на офіційному сайті приймаючого університету, або у розділі корисні посилання2.  2.зробити посилання на даний розділ

Корисні посилання:

 

 

 

Викладачам/Фахівцям:

Для здобуття індивідуального гранту необхідно принести до Відділу міжнародних зв’язків Університету такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

● аплікаційну форму (Staff Application Form*) – прохання заповнювати тільки на комп’ютері;

● резюме/ СV (формат Europass*);

● фотокопію закордонного паспорту;

● підписаний викладачем та куратором академічної мобільності план роботи/практики у Приймаючому університеті (Mobility Agreement – Teaching/ Mobility Agreement – Training);

● сертифікат про підтвердження знання англійської мови не нижче рівня В2;

● мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4) 

*необхідні документи можна знайти на офіційномц сайті приймаючого університета, або за посиланням.

*необхідні документи можна знайти на офіційному сайті приймаючого університету, або у розділі корисні посилання.