Erasmus + KA1 Академічна мобільність для студентів, аспірантів та викладачів


Мобільність студентів і працівників (КА107): можливості для студентів, стажерів і молодих людей, а також для викладачів, вчителів, тренерів, молодіжних працівників, працівників закладів вищої освіти та громадських організацій для навчання та/або отримання досвіду роботи в іншій країні.

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ це короткострокові програми обміну:  
• кредитна мобільність на навчання (3-12 міс.) та на практику (2-12 міс.) для українських студентів: (молодших) бакалаврів, магістрів, аспірантів, докторантів;
• академічна мобільність для викладання / підвищення кваліфікації / на стажування (від 5 днів до 2 міс.) для викладачів та фахівців закладів вищої освіти

Хто може брати участь?

 • Студенти (молодші бакалаври, бакалаври, магістри, аспіранти, докторанти)
 • Викладачі
 • Адміністративний персонал
Інформація для учасників

Студентам:
Відповідно до умов проекту студенти ІІ та ІІІ курсів (бакалаври)  НУ «ОМА» мають можливість навчатися у вищих навчальних закладах країн партнерів та країн членів програми Еразмус+

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:
– бути студентом (кою) НУ «ОМА»;
– володіти англійською мовою не нижче рівня В2, та пыдтвердити його сертифікатами (IELTS-6.0; TOEFL-78 або сертифікатом Marlins-90);
– середній бал не нижче 4

Для здобуття індивідуального гранту необхідно принести до Відділу міжнародних зв’язків Університету такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

 • аплікаційну форму (Student Application Form*) – прохання заповнювати тільки на комп’ютері;
 • резюме/ СV (формат Europass*) ;
 • фотокопію закордонного паспорту;
 • виписку оцінок за весь період навчання, на англійській мові(у деканаті);
 • підписаний студентом та координатором академічної мобільності план навчання* (вимога набрати під час мобільноcті мінімум 30 кредитів ECTS за один семестр) у Приймаючому університеті Learning Agreement for Studies* (перелік курсів студентам необхідно узгодити з деканатом для подальшого часткового або повного перезарахування вибраних дисциплін, інструкція щодо заповнення плану навчання);;
  виписку з оцінками та кредитами з кожного предмету (Transcript of Records), завірену в деканаті або у Відділі міжнародних зв’язків;
 • сертифікат про підтвердження знання англійської мови не нижче рівня В2.
 • мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4).
  *необхідні документи можна знайти на офіційному сайті приймаючого університету, або у розділі корисні посилання2.  2.зробити посилання на даний розділ

Викладачам/Фахівцям:
Для здобуття індивідуального гранту необхідно принести до Відділу міжнародних зв’язків Університету такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

 • аплікаційну форму (Staff Application Form*) – прохання заповнювати тільки на комп’ютері;
 • резюме/ СV (формат Europass*);
 • фотокопію закордонного паспорту;
 • підписаний викладачем та куратором академічної мобільності план роботи/практики у Приймаючому університеті (Mobility Agreement – Teaching/ Mobility Agreement – Training);
 • сертифікат про підтвердження знання англійської мови не нижче рівня В2;
 • мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4)  
  *необхідні документи можна знайти на офіційномц сайті приймаючого університета, або у розділі корисні посилання.