Ліцензія Міністерства освіти і науки України


Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освітиЧИТАТИ;

Ліцензійні обсяги Національного університету «Одеська морська академія» ЧИТАТИ;

Фактична кількість осіб, які навчаються в Національному університеті «Одеська морська академія»ЧИТАТИ;

Кадровий склад Національного університету “Одеська морська академія” згідно ліцензійних умов – ЧИТАТИ;