Р А Д А   М О Л О Д И Х  В Ч Е Н И Х


З А Г А Л Ь Н І      В І Д О М О С Т І

Об’єднання та координація роботи молодих науковців заради нових досягнень і перспектив є багаторічною та неперервною традицією Національного університету «Одеська морська академія» (НУ «ОМА»). Ключове місце в цьому процесі посідає Рада молодих вчених – спільнота однодумців, що згуртовує аспірантів і докторантів, молодих викладачів різних кафедр університету, курсантів та студентів університету. Відповідно до Положення про своє заснування, Рада функціонує як структурний підрозділ у складі науково-дослідної частини та виступає представницьким органом молодих вчених НУ «ОМА».

Метою діяльності Ради є об’єднання та залучення молодих вчених до участі в науково-дослідній роботі, надання інформації щодо наукових конференцій, нових методів викладання, іншої важливої інформації, а також сприяння вихованню висококваліфікованих наукових і викладацьких кадрів. За сприяння ректорату, науково-дослідної частини, відділу докторантури та аспірантури, а також завідувачів кафедр та деканів Рада молодих вчених щорічно реалізує низку важливих і цікавих заходів, серед яких конференції, семінари і тренінги. Активно співпрацює Рада і з відповідними структурами інших закладів вищої освіти Одеси, Радою молодих вчених Одеської області та Радою молодих вчених при Міністерстві освіти та науки України.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ – ЗАВАНТАЖИТИ


С К Л А Д   Р А Д И    М О Л О Д И Х    В Ч Е Н И Х:

   Голова ради:

   Омельченко Тарас Юрійович.    

    Заступники голови: 

   Іванова Євгенія Михайлівна,

   Піпченко Олександр Дмитрович.

   Секретар ради: 

   Пархоменко Ірина Миколаївна.

    Члени ради:

   Бондаренко Катерина Вікторівна,
   Задерей Аліна Сергіївна,
   Козаченко Олександр Юрійович,
   Орел Ганна Петрівна,
   Сікірін Володимир Євгенович,
   Сурінова Анастасія Олегівна,
   Фусар Ігор Юрійович,
   Шевченко Валерій Анатоліойович.