Р А Д А   М О Л О Д И Х  В Ч Е Н И Х


ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Об’єднання та координація роботи молодих науковців заради нових досягнень і перспектив є багаторічною та неперервною традицією Національного університету «Одеська морська академія». Ключове місце в цьому процесі посідає Рада молодих вчених – спільнота однодумців, що згуртовує аспірантів і докторантів, молодих викладачів різних кафедр університету, курсантів та студентів університету. Відповідно до Положення про своє заснування, Рада функціонує як структурний підрозділ у складі науково-дослідної частини та виступає представницьким органом молодих вчених НУ «ОМА».

Метою діяльності Ради є об’єднання та залучення молодих вчених до участі в науково-дослідній роботі, надання інформації щодо наукових конференцій, нових методів викладання, іншої важливої інформації, а також сприяння вихованню висококваліфікованих наукових і викладацьких кадрів. За сприяння ректорату, науково-дослідної частини, відділу докторантури та аспірантури, а також завідувачів кафедр та деканів Рада молодих вчених щорічно реалізує низку важливих і цікавих заходів, серед яких конференції, семінари і тренінги. Активно співпрацює Рада і з відповідними структурами інших ВНЗ Одеси, Радою молодих вчених Одеської області та Радою молодих вчених при Міністерстві освіти та науки України.