Erasmus + KA2 Проекти співпраці


РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩОЇ ОСВІТИ (Capacity Building in higher education, CBHE)(КА211) – проекти співпраці між закладами вищої освіти з Європи, України та інших країн-партнерів програми Еразмус+ щодо розбудови потенціалу задля впровадження реформ у сфері вищої освіти на основі розвитку Болонського процесу. Відкриті для участі академічних та неакадемічних партнерів.

 Quarsu Logo Color