TEMPUS проекти


TEMPUS IB JEP-26080-2005 VETLOG – Network development of management training courses for transport and logistics sector

Dates: September 2006 – August 2009

TEMPUS IB JEP-26080-2005 VETLOG – Система розробки курсів з підготовки в галузі менеджменту транспорту та логістики

Тривалість проекту: Вересень 2006 – Серпень 2009

http://tempus.org.ua/uk/tempus/istorija-uspihu/224-network-development-of-management-training-courses-for-transport-and-logistics-sector.html

 

158739-TEMPUS-DE-TEMPUS-JPHES-WeNeT – E-Learning Network for further Education and Training in the Field of Tourism (Belarus, Georgia and Ukraine)

Dates:  January 2010 – January 2013

158739 – TEMPUS – DE – TEMPUS-JPHES – WeNeT – Мережа електронного дистанційного навчання для підвищення кваліфікації у сфері туризму (Беларусь, Грузія та Україна)

Тривалість проекту: Січень 2010 – Січень 2013

 

543681-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES – CruiseT – Creation of the network of competence centers for development and support of cruise tourism in the Black Sea region

Dates: December 2013 – November 2016

543681-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES – CruiseT – Створення мережі центрів компетенції для розвитку та підтримки круїзного туризму в чорноморському регіоні

Тривалість проекту: Грудень 2013 – Листопад 2016

 

544010-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES – TATU – Trainings in Automation Technologies for Ukraine

Dates: December 2013 – November 2016

544010-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES – TATU – Підготовка автоматичних технологій для України

Тривалість проекту: Грудень  2013 – Листопад  2016

 

544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES – QANTUS – Qualifications Framework for Environmental Science at Ukrainian Universities

Dates: December 2013 – November 2017

544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES – QANTUS – Розроблення рамки кваліфікацій у сфері навколишнього середовища

Тривалість проекту: Грудень 2013 – Листопад 2017