Реєстр освітніх компонентів освітньо-наукової програми «Менеджмент морської галузі»

за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

КОД НАЗВА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ
D07001B Філософія науки/Philosophy of Science
D07002B Соціальна відповідальність та етика науковця/ Social Responsibility and Ethics of a Scientist
D07003B Викладання і навчання в сучасній вищій освіті    
Європейські стандарти вищої освіти (англ. мов)/ Teaching and Training in Modern Higher Education. European Standards of Higher Education (English)
D07004B Комп’ютеризована розробка та реалізація річкових та морських проектів, програм та технологій/ IT Processing  and Implementation of Sea and River Projects, Programmes and Technologies
D07005B Наукова комунікація/ Communication in Science
D07006B Англійська мова в наукових дослідженнях/ English in Scientific Research
D07007B Методологія досліджень  річкових та морських систем/ Research Methodology of Sea and River Systems
D07008B Управління стійкім розвитком морської транспортної індустрії/ Maritime Transport Industry Sustainable Development Management
D07009B Теорія стратегічного управління в морській галузі/ Theory of Strategic Management in Maritime Industry
D07010B Аналітичний інструментарій економічних досліджень/ Analytic Tools of Economic Research
D07011B Педагогічна практика/ Pedagogical practice
D07012B Логістичний менеджмент в морській галузі/ Logistics Management in Maritime Industry
D07013B Методологія антикризового управління/ Crisis Management Methodology
D07014B Економіка сервісного сегменту морської транспортної індустрії/ Economics of Service Segment in Maritime Transport Industry
D07015B Регуляторна стратегія міжнародних морських організацій/ Regulatory Strategy of International Maritime Organizations
D07016B Теорія конкурентного позиціювання морського флоту/ Competitive Positioning Theory of Maritime Fleet
  2021 рік
D07017B Теорія і методологія менеджменту на транспорті /  Theory and Methodology in Transport Management
D07018B Методи дослідження в економіці / Research Methods in Economics
D07019B Оптимізація логістичних процесів/ Optimization of Logistics Processes
D07020B Методологічні аспекти міжнародного маркетингу / Methodological Aspects of International Marketing
D07021B Сучасні технології менеджменту людських ресурсів / Modern Technologies of Human Resource Management
  2022 рік
D07022B Викладання і навчання в сучасній вищій освіті/ Teaching and Training in Modern Higher Education
D07023B Аналітичний інструментарій економічних досліджень/ Analytic Tools of Economic Research
D07024B Методологія антикризового управління / Crisis Management Methodology
D07025B Наукова комунікація/ Communication in Science
D07026B Англійська мова в наукових дослідженнях/ English in Scientific Research
D07027B Методологія досліджень річкових та морських систем/  Research Methodology of Sea and River Systems
D07028B Управління стійким розвитком морської транспортної індустрії/ Sustainable Development Management in Maritime Transport Industry
D07029B Практична підготовка науково-педагогічного працівника / Practical Training of a Lecturer
D07030B Теорія конкурентного позиціонування в морській галузі / Competitive Positioning Theory in  Maritime Industry
D07031B Дослідницький практикум в закладах вищої освіти / Research Practice in Higher Education Institutions
D07032B Дослідницький практикум на підприємствах морського та річкового транспорту / Research Practice at Maritime and River Transport Enterprises
  2023 рік
D07033B Аналітичний інструментарій економічних досліджень/ Analytic Tools of Economic Research
D07034B Методологія антикризового управління/ Crisis Management Methodology
D07035B Методологія досліджень річкових та морських систем/ Research Methodology of Sea and River Systems 
D07036B Управління стійким розвитком морської транспортної індустрії/ Sustainable Development Management in Maritime Transport Industry
D07037B Практична підготовка науково-педагогічного працівника / Practical Training of a Lecturer
D07038B Теорія стратегічного управління в морській галузі / Strategic Management Theory in Maritime Industry
D07039B Теорія і методологія менеджменту на транспорті / Theory and Methodology in Transport Management
D07040B Економіка сервісного сегменту морської транспортної індустрії / Service Segment Economics in Maritime Transport Industry
D07041B Методи дослідження в економіці / Research Methods in Economics
D07042B Логістичний менеджмент в морській галузі / Logistics Management in Maritime Industry
D07043B Методологічні аспекти міжнародного маркетингу / Methodological Aspects of International Marketing
D07044B Теорія конкурентного позиціонування в морській галузі / Competitive Positioning Theory in the Maritime Industry
D07045B Сучасні технології менеджменту людських ресурсів / Modern Technologies of Human Resource Management