6 pwflaufpopuгрудня Степановим С.В., к.ю.н., доцентом кафедри цивільного і трудового права, факультету морського права та менеджменту в рамках Всеукраїнського тижня права була проведена тематична лекція «Проблеми формування інституту прав людини» на факультеті морського судноводіння НУ “ОМА”, в якій розглядається суть проблем, пов’язаних з еволюцією прав людини в сучасних умовах, із законодавчим забезпеченням прав людини і громадянина в Україні. Проголошуючи пріоритетність прав і свобод людини та громадянина ряд держав визнає важливість і необхідність функціонування такої демократичної та правоохоронної інституції, як омбудсман –незалежний державний орган, до якого особа може звернутися у разі порушення її прав, та який існує більш як у ста країнах світу. Аналізуються міжнародні конвенції та пакти, які забезпечують функціонування інституту прав людини, положення яких імплементуються як у вітчизняне законодавство так законодавства країн світу.

6 грудня курсанти факультету морського права та менеджменту провели круглий стіл «Захист прав безквиткових пасажирів у сучасному міжнародному морському праві» (модератор – старший викладач кафедри морського права Півторак Г.Ф.)

Під час круглого столу були розглянуті наступні проблемні питання:

– перспективи та можливості ратифікації Брюссельської конвенції про безквиткових пасажирів 1957р.;

– можливості укладення державами регіональних угод, в силу відсутності єдиного ратифікованого акта;

– аналіз інциденту, що відбувся у 1992 р. на теплоході «Мак Рубі» під багамським прапором з українським екіпажем, що спричинило порушення кримінальної справи про вбивство восьми незаконно прониклих на борт пасажирів.