7n-mbqhoany5 грудня викладачами факультету морського права та менеджменту в рамках Всеукраїнського тижня права були проведені тематичні лекції з захисту прав людини та громадянина в Україні.

Савич О.С. – к.ю.н., доцент, завідувач кафедри морського права провела курсантам групи 6501 відкриту лекцію «Система альтернативних форм захисту соціальних прав людини», присвячену огляду альтернативних форм соціального захисту людини як невід’ємної складової системи соціального захисту населення в Україні. У лекції наголошується, що для України недержавне пенсійне та медичне страхування – є найважливішими інститутами системи альтернативного соціального захисту, які необхідно розвивати в першу чергу, тому виникає необхідність аналізу сучасного стану їх
правового регулювання.

Сотниченко Л.Л. – д.е.н., професор кафедри менеджменту та економіки морського транспорту прочитала курсантам групи 7201 лекцію «Правові основи ціноутворення в портах України», де були розглянуті дискусійні питання: правові основи портового ціноутворення; світова практика портового ціноутворення; лібералізація ціноутворення в портах України, як найважливіший фактор підвищення ефективності роботи портів, що сприяє розвитку прилеглих до них територій і країни в цілому; наявність або відсутність належних правових підстав для державного регулювання тарифів на портові послуги; основні напрями урядового регулювання портового ціноутворення; тарифні перспективи України.

Бельо Л.Ю. – старший викладач кафедри цивільного та трудового права в лекції «Природні права людини, їх реалізація та захист» розглянула перед курсантами груп 1101-1103 дискусійні питання природних прав людини. Природні і невід’ємні права людини та громадянина існують об’єктивно і незалежно від того, закріплені вони в законодавстві чи ні, але їх реалізація і захист у повному обсязі забезпечуються в тому випадку, якщо вони закріплені в міжнародно-правових актах (Загальна декларація прав людини) та Конституції держави. Але сьогодні, у зв’язку з антитерористичною операцією на сході України, права людини порушуються, тому ми не можемо говорити про те, що вони цілком дотримуються на даній території нашої держави. Необхідними задачами перед правниками, науковцями та можновладцями є створення та запровадження таких заходів, за якими б реально відбувалася реалізація природних прав людини. Отже, природні права людини є засобом досягнення благ, які мають первинне значення для всіх без винятку суспільних відносин. Без забезпечення природних прав людини всі інші суб’єктивні права (в тому числі основоположні, основні, конституційні) або позбавляються сенсу, або їх реалізація стає неможливою.