15192666_1350279681657983_6239805514856587896_n29-30 листопада 2016 року факультет електромеханіки та радіоелектроніки Національного університету «Одеська морська академія» провів шосту щорічну науково- теоретичну конференцію – “Актуальні питання суднової електротехніки та радіотехніки”. Робота конференції була відкрита на пленарному засіданні, де з вітальним словом виступив декан ФЕМіРЕ Луковцев В.С. У своєму виступі він розповів про підсумки вступної компанії 2016 року на факультеті електромеханіки і радіоелектроніки. Він підкреслив, що тільки підвищення якості підготовки наших курсантів дасть можливість випускати конкурентоспроможних та затребуваних фахівців.

Тема «Мережевий графік підготовки доктора філософії» була розкрита у виступі- презентації завідуючого кафедри морської електроніки професора Михайлова С.А. Він зазначив, що прийняті останнім часом зміни в законодавстві сучасної України, зокрема Закон «Про вищу освіту», повністю та принципово змінили організацію підготовки аспірантів, тобто здобувачів наукового ступеня доктора філософії (PhD). Ці зміни мають метою наблизити форму навчання в аспірантурі до Європейської, а також впорядкувати організацію навчального процесу.

З підсумками роботи української делегації на 97 сесії КБМ виступив завідуючий кафедри морського радіозв’язку Кошовий В.М. Його доповідь була присвячена модернізації ЕКНІС для УКХ зв’язку. Важлива мета модернізації ЕКНІС – в межах рамок устаткування судна, що зараз використовується, через інтеграцію ЕКНІС-АІС з УКХЦВВ забезпечити оптимізацію управління судном, задля уникання можливих похибок та прийняття некоректних рішень штурмана.

Після пленарного засідання, конференція продовжила свою роботу, згідно з основними тематичними напрямами: суднове електрообладнання, електронна апаратура та системи управління, а також радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв’язок. Завдяки активній участі курсантів, спеціалістів, магістрів, аспірантів та викладачів кафедр факультету електромеханіки та радіоелектроніки, на секційних засіданнях було заслухано більше 20 доповідей з актуальних питань сучасної суднової електро- та радіотехніки.

За результатами конференції було проведено відбір кращих робіт магістрантів для участі у другому етапі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт, а також було підготовлено до публікації збірник наукових праць конференції.