23-24 березня в Національному університеті “Одеська морська академія” відбулась Міжнародна науково-технічна конференція “Річковий та морський флот: експлуатація і ремонт” з метою обміну досвідом та результатами наукових розробок і для підвищення рівня підготовки дисертаційних робіт.

Під час заходу пройшли чотири секції:  двигуни та енергетичні установки; експлуатація і ремонт транспортних засобів морського та річного флоту; інженерні технології екологічної та професійної безпеки на морі; сучасні інформаційні технології в освіті та іншомовна підготовка суднових інженерів.

За рекомендацією організаційного комітету конференції доповіді, які задовольняють вимогам ВАК (витяг з Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1), будуть опубліковані у збірниках “Суднові енергетичні установки”, “Автоматизація суднових технічних систем” (входять до Переліку ВАК).