25-26 листопада в Національному університеті «Одеська морська академія» відбулась  VІІ Міжнародна науково-практична онлайн конференціїя молодих науковців та здобувачів вищої освіти «Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики».

Метою конференції було обговорення актуальних проблем ефективного правового регулювання та менеджменту в сфері використання морегосподарського комплексу та інфраструктури в умовах глобалізації та європейської інтеграції.

З привітальним словом виступили: Владислав Володимирович Максимов – адвокат, керівник міжнародно-правового департаменту АО «АКТІО»; Ірха Юрій Богданович – к.ю.н., заслужений юрист України, начальник науково-дослідного відділу Державного науково-дослідного інституту МВС України; Пеліх Юлія Сергіївна – Радник Голови ПРМТУ з юридичних питань; Шаповал Олена Сергіївна – Директор з маркетингу, компанія Лайтек (маркетингове агенство); Савінова Наталія Андріївна – д.ю.н, с.н.с., директор навчально-наукового інституту морського права та менеджменту Національного університету «Одеська морська академія».

Тематичні напрямки конференції:

Блок 1 Морське право: міжнародне морське право; міжнародне приватне морське право;

національне морське законодавство.

Блок 2 Морський менеджмент: тенденції розвитку морегосподарського комплексу; транспортна індустрія в системі глобалізації економіки; Україна і інтеграційні процеси транспорту; управління інноваційними процесами на транспорті.

Блок 3 Гуманізм і організаційно-правові аспекти розвитку України в умовах євроінтеграції: сучасні напрями ефективного управління розвитком; напрямки розвитку галузей та інститутів права в умовах євроінтеграції, філософські, історичні, культурологічні аспекти.

За результатами роботи конференції планується видання збірки тез доповідей учасників.