28-29 листопада в Національному університеті “Одеська морська академія” відбулась V
Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців і студентів “Морське право та
менеджмент: еволюція та сучасні виклики” .
Тематичні напрямки конференції:
– морське право: міжнародне морське право; міжнародне приватне морське право;
національне морське законодавство;
– морський менеджмент: тенденції розвитку морегосподарського комплексу; транспортна
індустрія в системі глобалізації економіки; Україна й інтеграційні процеси транспорту; управління
інноваційними процесами на транспорті;
– правові та управлінські аспекти розвитку України в умовах євроінтеграції: сучасні
напрями ефективного управління розвитком; напрямки розвитку галузей та інститутів права в
умовах євроінтеграції;
– гуманістичні проблеми сталого розвитку: філософські, історичні, культурологічні аспекти;
Конференція відкрилась пленарним засіданням, на якому виступили: в.о. ректора
Національного університету “Одеська морська академія”, д.ю.н., проф Шемякін О.М., декан
факультету морського права та менеджменту д.ю.н., с.н.с. Савінова Н.А., завідуючий кафедри
економічної теорії та підприємництва на морському транспорті д.е.н., проф. Прімачев М.Т.,
адвокат, член правління ГО «Колегія юристів з морського права», керівник ТОВ «BLACK SEA
LAW COMPANY LTD» Сукачев Є. С.
На конференції були обговорені актуальні проблеми ефективного правового регулювання
та менеджменту в сфері використання морегосподарського комплексу та інфраструктури в умовах
глобалізації та європейської інтеграції.
На заключному засіданні були підведені підсумки. За результатами роботи буде надрукований
збірник тез, доповідей.