З 26 по 28 жовтня 2021 року в м. Александрія (Єгипет) на базі Арабської академії науки, техніки та морського транспорту проходили 21-а Щорічна генеральна асамблея та Конференція Міжнародної асоціації морських
університетів (Annual General Assembly and Conference of the International Association of Maritime Universities (IAMU). Ректор НУ “ОМА” Міюсов М.В. (онлайн), начальник відділу міжнародних зав’язків Чеснокова М. В., старший викладач кафедри «Управління судном» Жуков Д.С. та докторант Кар’янський С.А. представили Національний університет «Одеська морська академія» на Щорічній генеральній асамблеї IAMU.
На Асамблеї були розглянуті та затверджені звіти комітетів Асоціації та затверджено бюджет. Після конкурсного відбору було призначено місце проведення 22-ї Щорічної Асамблеї Асоціації у 2022 році, яка буде проводиться на базі Батумської державної морської академії, м. Батумі (Грузія) у жовтні 2022 року.
26 жовтня після урочистого відкриття Асамблеї відбувся Президентський форум для ректорів та президентів навчальних закладів, членів Асоціації, де взяв участь ректор НУ “ОМА” Міюсов М.В. (онлайн). На форумі були
розглянуті питання стратегічного розвитку Асоціації та взаємовідношення з міжнародними організаціями.
27 жовтня відбулася зустріч членів робочої групи з питань проходження практики курсантами. У роботі цієї робочої групи постійно бере активну участь старший викладач кафедри «Управління судном» НУ “ОМА” Жуков
Д.С. Робоча група вже підготувала та направила до підкомітету Міжнародної морської організації з питань людського фактору та несення вахти низку інформаційних документів та готує наступні, які будуть представлені на засіданні Кабінету з морської безпеки ІМО та відповідних підкомітетів.
28 жовтня з доповіддю виступила Чеснокова М. В. – «Sustainable development processes of education technologies – A case studies synthesis». Доповідям виступаючих було приділено велику увагу, після чого відбулася
жвава дискусія.
29 жовтня відбувся технічний тур по місту Александрія.