16 січня в Національному університеті «Одеська морська академія» відбулась спільна нарада ВМС ЗС України і Секції океанографії та технічних засобів вивчення морського середовища Міжвідомчої координаційної ради з питань морських досліджень МОН України та НАН України на тему «Висвітлення гідрографічного стану в акваторіях Чорного та Азовського морів з використанням океанографічних даних в інтересах навігаційно-гідрографічного забезпечення ВМС ЗС України: стан та перспективи». У зазначеній нараді взяли участь: профільні науковці та фахівці Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗС України; уповноважені представники ВМС ЗС України, НУ «ОМА», Центру навігації, гідрографії та гідрометереології ВМС України, Одеського державного екологічного університету, ДУ «Держгідрографія» Державної служби морського та річкового транспорту України, Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, ДУ «Науковий гідрофізичний центр НАН України», Національного центру «Мала академія наук України».

Співголовами спільної ради були: командувач ВМС ЗС України адмірал І.О. Воронченко, заступник голови Міжвідомчої координаційної ради з питань морських досліджень МОН України та НАН України член-кореспондент НАН України О.А. Щіпцов. Зі вступним словом виступили: д.т.н., проф. М.В. Міюсов – ректор НУ «ОМА»; адмірал, командувач ВМС ЗС України – І.О. Воронченко.

Під час заходу відбулась демонстрація інформаційно-аналітичної системи підтримки процесів оснащення і розвитку озброєння та військової техніки ЗС України (ІАС «Призма»), створеної на основі сервісів когнітивної ІТ-технології «Поліедр». Були висвітленні питання стосовно гідрографічного стану в акваторіях Чорного та Азовського морів з використанням океанографічних даних в інтересах навігаційно-гідрографічного забезпечення ВМС ЗС України: стан та перспективи, а також обговорювалось створення розподіленої інформаційно-аналітичної системи для організації процесів збору, збереження, обробки та використання цифрових океанографічних та гідрометеорологічних даних в інтересах підвищення надійності й оперативності навігаційно-гідрографічного забезпечення діяльності ВМС ЗС України. Наприкінці наради були розглянуті питання підготовки та перепідготовки військових гідрографів та підбито підсумки.