6 квітня в Національному університеті “Одеська морська академія” відбулась ХІ Міжнародна науково-практична конференція  «Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики» за тематичними напрямками діяльності факультету морського права та менеджменту (міжнародне морське право, національне морське право, проблеми правозастосування в Україні, методологічні та методичні проблеми викладання морського права, тенденції розвитку морегосподарського комплексу, глобалізація морської транспортної індустрії, тощо).

Під час пленарного засідання був підписаний договір про співпрацю між факультетом морського права та менеджменту і юридичним інститутом Прикарпатського державного університету ім. Василя Стефаника.

В пленарному засіданні виступили видатні вчені та практики з права, економіки та управління (Савінова Н.А., д.ю.н, с.н.с., декан факультету морського права та менеджменту; Ільченко С.В., д.е.н., старший науковий співробітник відділу, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України; Фріс П.Л., д.ю.н., проф., завідувач кафедри кримінального права Юридичного інституту Прикарпатського державного університету ім. Василя Стефаника; Примачов М.Т., д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва на морському транспорті НУ “ОМА”; Сукачев Є., член правління Колегії юристів з морського права України та ін.).