26 квітня в Національному університеті “Одеська морська академія” відбулась звітно-виборча конференція первинної профспілкової організації співробітників НУ “ОМА”. У роботі конференції прийняли участь 149 делегатів, а також представники з Центральної ради Профсоюза морського транспорту України. На конференції обговорювались питання роботи профсоюзної організації університету. Зі звітною доповіддю виступив голова первинної профсоюзної організації НУ “ОМА” Козьміних М.А., також було заслухано звіт ревізійної комісії. В обговоренні доповіді прийняли участь: ректор НУ “ОМА” Міюсов М.В., завідуючий кафедрою теорії економіки та підприємництва на морському транспорті проф. Примачев М.Т., заст. декана ф-та морських перевезень та технологій Кульбацький А.А., зав. аспірантурою та докторантурою Волков О.М., головний енергетик Сорока В.Д.

Робота комітета отримала позитивну оцінку, був обраний новий склад первинної профспілкової організації співробітників НУ “ОМА”.