26 травня відбулося засідання Наглядової ради Національного університету «Одеська морська академія». У засіданні взяли участь: Васьков Ю.Ю. – голова Наглядової ради, Григорюк О.І. – заступник голови Наглядової ради, Работньов В.Г. – секретар Наглядової ради, Воронченко І.О., Крук Ю.Ю., Соколов М.Ю., Суворов П.С. (дистанційно), Сафін І.В. (дистанційно), Барінов Д.А. (дистанційно), Міюсов М.В. – ректор університету, Шемякін О.М. – перший проректор, Захарченко В.М. – проректор з науково-педагогічної роботи.

На засіданні обговорювались питання роботи університету в умовах воєнного стану,  організації випускної атестації здобувачів вищої освіти та фахової передвищої освіти у 2023 році, виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України №1499 від 30.12.2022 «Деякі питання присвоєння звань особам командного складу морських суден», організації практичної підготовки курсантів на борту суден в українських та іноземних компаніях, розробки програм Єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю 271 «Морський та внутрішній водний транспорт», перспектив підготовки фахівців за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп`ютерно-інтегровані технології та робототехніка» та інші питання перспективного розвитку університету.