7 березнdscя в Національному університеті “Одеська морська академія” відбулось V засідання стипендіальної комісії згідно Закону України “Про вищу освіту” щодо Порядку призначення і виплати стипендій курсантам, аспірантам, докторантам університету, схваленим рішенням Вченої ради НУ “ОМА”. На заході були присутні голова стипендіальної комісії — М.В. Міюсов, ректор НУ “ОМА”, заступник голови комісії — О.М. Шемякін, перший проректор НУ “ОМА”, декани факультетів та курсанти університету.

На засіданні обговорювалися та були ухвалені рейтинги для призначення стипендій курсантам, аспірантам, докторантам НУ “ОМА” (інформація розміщена на сайті університету в розділі “Курсанту, студенту”).


dscn8651ddd