17 жовтня в Національному університеті «Одеська морська академія» успішно пройшли тренування на тему “Дії органів управління і учасників навчально-виховного процесу НУ “ОМА” при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного і соціального характеру”. Були відпрацьовані заходи щодо забезпечення життя та здоров’я працівників та курсантів. Тренування пройшли за місцем постійної дислокації університету, в курсантському містечку, ЦПАП. До об’єктового тренування залучили керівний склад, учасників навчально-виховного процесу та всі структурні підрозділи університету.

Під час заходу були опрацьовані наступні задачі:

– отримання практичних навичок керівним складом, штабом керівництва тренування та особовим складом формувань цивільного захисту щодо відпрацювання порядку дій при виникненні НС і проведенні заходів з евакуації працівників та курсантів;

– відпрацювання взаємодії штабу керівництва тренування з територіальними силами цивільного захисту Приморського району під час загрози або виникнення НС;

– відпрацювання командно-начальницьким складом способів захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників університету від уражаючих факторів НС;

– підвищення злагодженості та згуртування особового складу формувань, визначення ступеню їх готовності до дій за призначенням;

– визначення готовності керівного складу, штабу керівництва тренування, особового складу формувань ЦЗ та учасників навчально-виховного процесу до здійснення заходів у разі виникнення небезпечних подій на територіях університету;

– забезпечення реалізації заходів спрямованих на виховання в учасників навчально-виховного процесу і працівників університету високої свідомої дисципліни і морально-психологічних якостей.