18 листопада в Національному університеті відбулась науково-технічна конференція молодих дослідників “Суднові енергетичні установки: експлуатація та ремонт”. На даному заході були присутні курсанти та викладачі-науковці: доктори, професори, доценти НУ «ОМА», з кафедр: суднової теплоенергетики, технології матеріалів і судноремонту, суднових енергетичних установок, технічної експлуатації флоту, теорії автоматичного керування та обчислювальної техніки, теоретичної механіки, суднових допоміжних установок і холодильної техніки.

Під час конференції відбулися дві секції з наступних питань: суднові енергетичні установки і системи; експлуатація і ремонт СЕУ.

Доповіді конференції будуть опубліковані у збірнику “Суднові енергетичні установки: експлуатація та ремонт” (входить до Переліку фахових видань).