6 жовтня 2017 року на базі Уманського національного університету садівництва відбувся моніторинг проекту Темпус 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES «Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище для українських університетів» – QANTUS. Моніторинг проекту було здійснено моніторинговою місією Національного Еразмус+ офісу в Україні, до складу якої увійшли Жанна Таланова та Петро Крайнік.

Національний університет «Одеська морська академія» на цьому заході представляли: проф. Захарченко В.М., проректор з НПР, Медведєва Ю.С., доцент кафедри гідрографії та морської геодезії, Парменова Д.Г., доцент кафедри безпеки життєдіяльності, Шестакова А.С., спеціаліст відділу міжнародних зв’язків.

В рамках заходу проф. Захарченко В.М., як національний координатор цього Темпус-проекту, зробив доповідь про поточні результати проекту в цілому та про заходи, які реалізовано в рамках проекту в Національному університеті «Одеська морська академія».

Також в рамках заходу були презентовані доповіді інших партнерських організацій проекту: Одеського державного екологічного університету, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Львівського національного аграрного університету, Білоцерківського національного аграрного університету, Уманського національного університету садівництва, ДУ «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта», Інституту модернізації змісту освіти, Інституту екології Карпат НАН України.

За результатами моніторингу проект отримав позитивну оцінку з боку моніторингової місії. Було відзначено актуальність та значні результати проекту.