06_10_2016

19-20 вересня на базі університету «Варшавська політехніка» відбувся Міжнародний семінар для національних експертів з реформування вищої освіти — HERE (Higher Education Reform Experts), присвячений питанням розроблення та впровадження рамок кваліфікацій у Європейському просторі вищої освіти (Варшава, Польща).

Представниками від України на даному заході були: Таланова Ж.В. – менеджер з аналітичної роботи Національного Еразмус+ офісу в Україні, та національні експерти з реформування вищої освіти Рашкевич Ю.М. – д.т.н., проф. проректор Національного університету “Львівська політехніка”, Захарченко В.М. – д. т. н., проф, проректор з НПР Національного університету “Одеська морська академія”.

Під час семінару делегації країн-учасниць Болонського процесу обмінювалися досвідом модернізації систем вищої освіти, розроблення та впровадження національних рамок кваліфікацій, розроблення сучасних освітніх програм та визнання кваліфікацій у Європейському просторі вищої освіти.