15 16 грудня 2016 р. у Національному університеті «Одеська морська академія» на факультеті морського права і менеджменту відбулася II Міжнародна студентська науково-практична конференція «Морське право і менеджмент: еволюція та сучасні виклики».

У рамках конференції відбулося обговорення проблем морської індустрії за тематичними напрямками: міжна
родне морське право; міжнародне приватне морське право; національне морське право; актуальні питання правозастосування в Україні; тенденції розвитку морегосподарського комплексу; глобалізація морської транспортної індустрії; Україна в інтеграційних процесах морського транспорту.

Завдяки активній участі курсантів, спеціалістів, магістрів, аспірантів та викладачів кафедр факультету морського права і менеджменту, на секційних засіданнях були заслухані доповіді з актуальних питань сучасної сфери мореплавства та запропоновані правові механізми з удосконалення морегосподарського комплексу.img_0274
img_0273