Н А К А З И  Т А  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

М О Н   У К Р А Ї Н И 

  • Згідно з Наказом МОН України від 06 листопада 2018 року №1213 Національний університет “Одеська морська академія” отримав вільний доступ до електронних наукових баз даних Scopus та Web of Science – НАКАЗ

  • НАКАЗ МОН України від 28.11.2018 № 1313 про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018-2019 навчальному році