Курси з тренажерної підготовки Navi Trainer


На кафедрі судоводіння існують 3 учбові класи з тренажерами NT Pro 3000, NT Pro 4000, що моделюють навігаційні містки суден.

Тренажери забезпечують моделювання руху різних типів суден і районів плавання. Вони передбачають відтворення реальних навігаційних ситуацій, у тому числі стану погоди і моря, імітацію показників навігаційних приборів та органів керування судном.

Інформація виводиться на екрани моніторів з візуалізацією реального оточуючого середовища.

Головні завдання, що вирішуються за допомогою навігаційних тренажерів NT Pro 3000 та NT Pro 4000:

  1. Планування і здійснення переходу із визначенням місця розташування судна будь-якими можливими засобами й оцінка його точності.
  2. Несення навігаційної вахти із застосуванням ECDIS, UAIS та судової Системи охоронного сповіщення.
  3. Забезпечення безпечної навігації за допомогою РЛС, ЗАРП і сучасних навігаційних систем як засобів підтримки прийняття командних рішень.
  4. Маневрування й керування судном у різних умовах плавання.
  5. Дії за отриманням сигналу лиха.
  6. Дії у аварійних ситуаціях.
  7. Координація пошукових та рятівних операцій.
  8. Використання систем Дистанційного Автоматичного Керування двигуном (ДАК), судовою електростанцією та допоміжним обладнанням.
  9. Відновлення та аналіз складних навігаційних ситуацій, в тому числі аварійних, що мали місце в реальній морській практиці.

Директор Навчального центру “Марін Лінгва” Чеснокова Марина Валеріївна

Заступник директора Навчального центру “Марін Лінгва” Монастирська Ольга Ігорівна

Спеціаліст з підготовчих курсів Веред Олександр Владиславович

Довідки за телефоном: (048) 731-10-59;

Адреса: 65029, Одеса, вул. Дідріхсона, 8, учбовий корпус № 7, кабінет 220