ОПИТУВАННЯ


Опитування першого курсу щодо задоволеності очікувань ПОСИЛАННЯ

Опитування викладачів ПОСИЛАННЯ

Опитування щодо якості надання освітніх послуг за освітніми програмами:

  • ОПП «Право» (1-й (бакалаврський) рівень) – ПОСИЛАННЯ
  • ОПП «Морське право» (2-й (магістерський) рівень) – ПОСИЛАННЯ
  • ОПП «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту» (1-й (бакалаврський) рівень) – ПОСИЛАННЯ
  • ОПП «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту» (2-й (магістерський) рівень) – ПОСИЛАННЯ
  • ОПП «Менеджмент морської галузі» (3-й (доктор філософії) рівень) – ПОСИЛАННЯ

Опитування моніторингу освітніх програм (ПОСИЛАННЯ активне напередодні моніторингу ОПП):

  • ОПП «Право» (1-й (бакалаврський) рівень) – ПОСИЛАННЯ
  • ОПП «Морське право» (2-й (магістерський) рівень) – ПОСИЛАННЯ
  • ОПП «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту» (1-й (бакалаврський) рівень) – ПОСИЛАННЯ
  • ОПП «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту» (2-й (магістерський) рівень) – ПОСИЛАННЯ
  • ОПП «Менеджмент морської галузі» (3-й (доктор філософії) рівень) – ПОСИЛАННЯ