Національний університет “Одеська морська академія”, відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників на кафедрах університету, у відокремлених структурних підрозділах – ЗАВАНТАЖИТИ

Термін надання документів – 15 днів від дня опублікування оголошення.

До обов’язкових документів, які надаються на конкурс, входять:

  • заява про участь у конкурсі на ім’я ректора НУ “ОМА”;
  • копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання (за наявності), засвідчені в установленому порядку;
  • оновлений список наукових праць, винаходів, публікацій.

(Співробітники університету для участі в конкурсі надають відсутні в особовій справі відділу кадрів документи та оновлений список наукових праць).

Університет житлом не забезпечує.

Документи надсилати на адресу: 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, Національний університет “Одеська морська академія”, канцелярія. Телефон для довідок: (048) 793-16-94.