Вітаємо!

У Національному університеті «Одеська морська академія» завершено процедуру акредитації Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти освітніх програм «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту», «Право», «Автоматизоване управління судновими енергетичними установками», «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики», «Навігація і управління морськими суднами», «Управління судновими технічними системами і комплексами», за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту», «Морське право», «Автоматизоване управління судновими енергетичними установками», «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики», «Навігація і управління морськими суднами», «Управління судновими технічними системами і комплексами», за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, «Навігація, морська інженерія та безпека судноплавства, за третім (освітньо-науковим) рівнем у базовому ЗВО, а також в підпорядкованих структурних підрозділах АМІ НУ «ОМА» освітніх програм «Навігація і управління морськими суднами», «Управління судновими технічними системами і комплексами», ДІ НУ «ОМА» освітніх програм «Навігація і управління морськими суднами», «Управління судновими технічними системами і комплексами» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Керівництво НУ «ОМА» висловлює велику подяку усім співробітникам, курсантам, студентам, випускникам університету, стейкхолдерам, які брали активну участь у підготовці та процедурі акредитації.