ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ ТА РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ


УВАГА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ!

Інформація по весняній сесії 2019/2020 навчального року знаходиться за посиланням – ЗАВАНТАЖИТИ

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ


Галузь знать:  27 – «Транспорт»

Спеціальність:  271 – «Річковий та морський транспорт»

спеціалізація: 271.3 – «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики»

Галузь знать:  17 – «Електроніка та телекомунікації»

Спеціальність: 172 – «Телекомунікації та радіотехніка»      

спеціалізація: «Радіоелектронні пристрої, системи і комплекси»

Електромеханіка є розділом електротехніки, в якому розглядаються загальні принципи електромеханічного перетворення енергії, тому, судновий електромеханік – це фахівець, який займається практичним застосуванням та експлуатацією електромеханічних пристроїв на судні. Але, випускники електромеханічної спеціальності одержують широкопрофільну підготовку і здатні забезпечувати технічну експлуатацію не тільки електроустаткування і автоматики суден, суднових енергетичних установок, але і берегових енергосистем, прибережних електростанцій, тощо. Що неможливо сказати про випускників споріднених спеціальностей політехнічних університетів, яким, щоб зайняти відповідну посаду на судні, необхідно проходити післядипломне навчання або перепідготовку у сертифікованих тренажерних центрах, інститутах післядипломної освіти тощо.

Підготовка фахівців електромеханічного профілю у Національному університеті «Одеська морська академія» (НУ «ОМА») відбувається з 1944 року, а саме з моменту створення університету, як Одеського вищого морехідного училища, та базується на модельному курсі Міжнародної асоціації морських університетів (International Association of Maritime Universities – IAMO) для електротехнічного офіцера та визначена розділом А-ІІІ/6 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року з Манільськими поправками 2012 року.

Факультет готує випускників з першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (доктор філософії) рівнями вищої освіти.

Кваліфікація, яка пов’язана з курсом підготовки суднового електромеханіка, може бути описана наступними результатами навчання:

  • поглибленні передові знання в морській електротехніці, електроніці і автоматизації;
  • можливість збирати та інтерпретувати суттєві дані для прийняття рішень щодо складних та непередбачуваних проблем у професійній діяльності;
  • здатність обмінюватися інформацією, проблемами, судженнями, ідеями і рішеннями із керівництвом, менеджерами і підлеглим персоналом;
  • здатність управляти комплексною професійною діяльністю у галузі морської електротехніки, електроніки і автоматизації;
  • здатність обучати персонал судна і керувати професійним розвитком підлеглих груп.

Факультет електромеханіки і радіоелектроніки було реорганізовано 9 липня 2003 року на базі електромеханічного факультету і факультету радіоелектроніки.  До складу факультету увійшли кафедри суднової електромеханіки і електротехніки, електрообладнання і автоматики суден, морського радіозв’язку, морської електроніки, вищої математики.  Спеціальності факультету пройшли міжнародну акредитацію в Інституті морської техніки, науки і технологій (IMarEST, Лондон, Великобританія).

Отримання означеної кваліфікації і високий рівень професійної  підготовки  випускників електромеханічної спеціальності в НУ «ОМА» забезпечується викладачами вищої кваліфікації – професорами і доцентами, більшість з яких є дипломованими електромеханіками, і сучасним сертифікованим лабораторним та тренажерним устаткуванням. Викладачами факультету підготовлені і видані ряд підручників, навчальних посібників, що визнані і використовуються як в Україні, так і за її межами.  Провідні вчені факультету керують здобувачами, аспірантами і докторантами.

Курсанти факультету за час навчання проходять різноманітні види практики: технологічну, навчальну плавальну і виробничу плавальну на судах вітчизняних і іноземних судновласників, а також тренажерну підготовку на сертифікованих тренажерах.

Також випускники спеціальності мають можливість одержати фундаментальну загальноінженерну і спеціальну професійну підготовку відповідно до вимог Регламенту радіозв’язку і Міжнародної Конвенції ПДНВ 78/95. Вони здатні виконувати функції прийому-передачі інформації із використанням підсистеми і обладнання ГМССБ, виконувати функціональні вимоги ГМССБ, проводити технічне обслуговування, настройку і ремонт суднового і берегового обладнання радіозв’язку, радіолокації, радіонавігації і комп’ютерної техніки.

Курсанти мають можливість одержати підготовку відповідно до вимог відносно радіофахівців, що визначаються розділами А-IV/1 і А-IV/2 Міжнародного Кодексу ПДНВ 78/95, та здобути кваліфікацію «інженер в області електроніки і телекомунікацій», які мають право на отримання загального диплома оператора ГМЗЛБ відповідно до вимог Правила IV/2 Конвенції ПДНВ, робочого диплома на звання радіооператора ІІ (І) класу відповідно до вимог Регламенту радіозв’язку і національних вимог, робочого диплома радіоелектроніка ГМЗЛБ ІІ (І) класу відповідно до положень розділу ІV Кодексу ПДНВ  і національних вимог.

 

Адреса, контакти


Наша адреса

  • 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона 8, навчальний корпус №2.

Можна доїхати

  • трамваї № 5, 12, 15, 28;
  • автобуси № 191, 232, 237, 240, 250.
  • маршрутні таксі № 108, 127, 164, 165, 168, 191, 197, 214, 215, 232, 240, 245, 250.

Довідки

Деканат


 

<strong>Будашко Віталій Віталійович</strong>
Будашко Віталій ВіталійовичДекан факультета
Маляренко Юрій Валерійович
Маляренко Юрій ВалерійовичЗаступник декана по напряму «Радіотехніка»