ВСТУПНІ ДО МАГІСТРАТУРИ!

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ – тільки для спеціальності 081 «Право») триватиме з

11 травня до 3 червня 2021 року включно.

Реєстрація здійснюється:

1. За умови особистої присутності (з дотриманням вимог протиепідемічних заходів)

в Приймальній комісії НУ «ОМА» (7-й корпус – 110-й кабінет) в робочі дні з 13:30 до 16:30:

Для успішної реєстрації потрібно:

1) особисто пред’явити оригінали та надати копії:

 • документа, що посвідчує особу (паспортабо ID картка);
 • облікової картки платника (ідентифікаційний код);
 • 2 фотокартки вступника(кольорові або чорно-білі) у форматі 3×4см, що відповідають досягнутому віку вступника;
 • документа про здобутий ступінь Бакалавра – для осіб які вже завершили навчання в минулих роках (для курсантів, які тільки планують отримувати Бакалавра у 2021р. – НЕ ПОТРІБНО);

2) заповнити ЗАЯВУ-АНКЕТУ з представником Приймальної комісії;  

3) підтвердити власним  підписом правильність заповненої реєстраційної картки;

4) отримати оформлений екзаменаційний листок (ОРИГІНАЛ), який надає допуск до ЄВІ/ЄФВВ.

або

2. За дистанційною формою:

Для успішної реєстрації потрібно надіслати на електронну адресу priyom@onma.edu.ua приймальної комісії ЛИСТ з прикріпленими файлами – сканованими копіями або фотокопіями:

 • документа, що посвідчує особу (паспорт стор. 1-2 та сторінка з реєстрацією місця проживання або ID картки з реєстрацією);
 • облікової картки платника (ідентифікаційний код);
 • фото вступника (кольорове)  в JPEG-форматі, що відповідає досягнутому віку вступника (у форматі 3×4 як для документів) – ПРИКЛАД розміром не більше 1Мб; 
 • документа про здобутий ступінь Бакалавра – для осіб які вже завершили навчання в минулих роках (для курсантів, які тільки планують отримувати Бакалавр у 2021р. – НЕ ПОТРІБНО);
 • заповненої ЗАЯВИ-АНКЕТИ

                                                  треба: 1. ЗАВАНТАЖИТИ пусту форму заяви-анкети;
                                                              2. Роздрукувати пусту форму заяви-анкети;
                                                              3. Заповнити заяву від руки друкованими літерами по прикладу та підписати;
                                                              4. Відсканувати або зробити якісне фото заповненої заяви;
                                                              5. Прикріпити до електронного листа разом з вищевказаними документами.

 

Приклади заяв для КУРСАНТІВ

У ТЕМІ ЛИСТА  обов’язково треба зазначити послідовно наступну інформацію:

 • прізвище, ім’я, по-батькові (на українській мові);
 • номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код); 
 • форма навчання, на яку вступаєте (денна/заочна);  
 • для спеціальності 271 “Річковий та морський транспорт” – треба додатково зазначити кваліфікацію (судноводій/судномеханік/електромеханік).

Приклад теми листа: Іванов Іван Іванович, 1234567891, денна, судноводій

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення. У разі успішної реєстрації учасникові буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку ви виявите помилки, зверніться до приймальної комісії. Оформлений екзаменаційний листок (ОРИГІНАЛ) треба отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв’язком, якщо ви зазначили про таку необхідність у заяві-анкеті. Допуск до ЄВІ/ЄФВВ можливий тільки при наявності ОРИГІНАЛУ екзаменаційного листка.

Контактні телефони: (048) 793-16-91, (048) 793-24-83, (096)-758-18-58.  Електронна адреса: priyom@onma.edu.ua

Якщо вступник через певні причини не зможе взяти участі у вступному(их) випробуванні(ях) – він повинен не пізніше ніж за три тижні до проведення основної сесії відповідного вступного випробування надіслати до відповідного регіонального центру раніше отриманий екзаменаційний листок і заяву про відмову в реєстрації.