1-2 липня відбулось урочисте вручення дипломів здобувачам першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, які успішно закінчили навчання за освітньо-професійними програмами Автоматизоване управління судновими енергетичними установками та Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики у Навчально-наукового інституті автоматики та електромеханіки. Також курсантам денної форми навчання Навчально-наукового інституту інженерії та Навчально-наукового інституту навігації.
Нехай цей пам’ятний для здобувачів день залишиться віхою початку великого шляху на просторах морів та океанів, а також яскравою позначкою того місця, куди обов’язково необхідно повертатися для продовження навчання. Вручені дипломи дають право почати свій трудовий шлях на флоті та зайняти командні посади у відповідних галузях морської індустрії.
Співробітники Навчально-наукового інституту автоматики та електромеханіки та Навчально-наукового інституту навігації Національного університету “Одеська морська академія”, особисто ректор Міюсов Михайло Валентинович, щиро вітають випускників та бажають їм надалі всебічно підтримувати та вдосконалювати високі стандарти підготовки здобувачів вищої освіти та відстоювати позиції України у світі як лідера у галузі морського судноплавства!