Щодо акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми (ОПП) Автоматизоване управління судновими енергетичними установками другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 605-Е від 18 березня 2021 року з 06 по 08 квітня 2021 року включно в Національному університеті «Одеська морська академія» проводитиметься акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Автоматизоване управління судновими енергетичними установками» другого (магістерського) рівня вищої освіти (ID в ЄДЕБО 18250, ID процедури 3433, справа 587/АС-21).

Експертиза проводитиметься експертною групою у складі:  Жученко Олексій Анатолійович, к.т.н. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського) – керівник експертної групи; Петрів Роман Іванович, к.т.н. (Українська академія друкарства); Чеботарьова Євгенія Олегівна (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського), здобувач вищої освіти.

Наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти «Про призначення експертної групи» № 605-Е від 18 березня 2021 року.

Відомості про самооцінювання ООП.

Програма Online роботи експертної групи.

В рамках ONLINE-візиту експертної групи запланована «Відкрита зустріч», до якої можуть долучитися всі бажаючі стейкхолдери освітньо-професійної програми «Автоматизоване управління судновими енергетичними установками»
«Відкрита зустріч» відбудеться 6 квітня 2021 року о 15:30 на базі платформи ZOOM за посиланням:

https://us02web.zoom.us/j/82568280628?pwd=SUwwTHJkUjN2bmNqdktDUVB1Z015UT09 

Ідентифікатор конференції: 825 6828 0628
Пароль: 2021

Заздалегідь вдячні за Вашу участь у зустрічі!

Робоча (проектна) група освітньо-професійної програми “Автоматизоване управління судновими енергетичними установками”.