D8 листопада в НУ «ОМА» був проведений науково-методичний семінар з нагоди того, що Національний університет «Одеська морська академія» отримав доступ до Web of Science за результатами конкурсу МОН, компанії Clarivate Analytics (в минулому – відділення IP and Science Thomson Reuters). Темою семінару була тема «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень та навчання».

На семінарі було розглянуто:

  • Робота з платформою Web of Science: пошук, аналіз, збереження наукової інформації, оцінка тематик робіт та можливі джерела фінансування.

  • Аналіз і підбір видань в Journal Citation Report (impact factor і інші показники журналів). Зважаючи на вимоги до опублікування результатів дисертаційних робіт і появу великої кількості плагіату, науковці мають уважно ставитися до добору видання для публікації власних досліджень.

  • Безкоштовний референс менеджер EndNote base що дозволяє створити базу публікацій за темою дослідження, і суттєво полегшує оформлення статей за форматом певного видання, і нещодавно створену функцію EndNote Match, яка значно скорочує час підбору видання для публікації.

  • ResearcherID – ідентифікатор науковця, який дозволяє автору представити власні здобутки, порівняти їх з світовими аналогами і представити українські видання та науково-дослідні установи науковій спільноті. H-index Orcid – онлайн CV науковця, тощо.

Clarivate Analytics є виробником платформи Web of Science, що поєднує 15 баз даних в яких проіндексовано понад 34 тисячі наукових видань. Самою знаною з баз на платформі є Web of Science Core Collection, перша наукометрична база даних з понад 200000 найкращих світових видань для 12655 з яких розраховується показник імпакт фактор.