Рішенням засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України було затверджено суттєво розширити ліцензійний обсяг підготовки фахівців з вищою освітою за ступенем магістра зі спеціальності «Річковий та морський транспорт» за денною та заочною формами навчання (з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства)

Національний університет «Одеська морська академія» запрошує осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний ступень бакалавра на навчання для здобуття ступеня «магістр».