Рішенням засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України, відповідно до пункту 1 частини другої статті 6, частин другої та сьомої статті 13, частин восьмої та дев’ятої статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», пункту 1 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту» та з урахуванням рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 26.06.2018 (протоколи №98/1, 98/2) – було затверджено суттєво розширити ліцензійний обсяг підготовки фахівців з вищою освітою за ступенем магістра зі спеціальності «Право» за денною та заочною формами навчання (з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства)

Національний університет «Одеська морська академія» запрошує осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний ступень бакалавра на навчання для здобуття ступеня «магістр».