P90821 150657 121 серпня 2019 р. відбулась робоча зустріч проректора з науково-педагогічної роботи професора Вадима Захарченко Національного університету «Одеська морська академія» з представником Ягелонського університету у Кракові (Республіка Польща) доктором Мареком Франковичем.

Др. М. Франкович і проф. В. Захарченко є основними авторами заявки на проект Еразмус + «Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів (QuaRSU)», яка стала переможцем у конкурсі 2019 року у категорії «Розвиток потенціалу вищої освіти».

У рамках проекту передбачена апробація в українських університетах кращих європейських практик визнання освітніх і професійних кваліфікацій та результатів навчання, у тому числі – формального, неформального та інформального.

Проект QuaRSU є проектом структурних реформ у системі вищої освіти України та передбачає впровадження його результатів на національному рівні.

Відповідно до умов програми Еразмус +, проект має розпочатись у листопаді 2019 року, а його виконання заплановано на 2019 – 2022 роки. Др. М. Франкович є координатором проекту, проф. В. Захарченко – національним координатором від України.

У проекті передбачена участь закладів вищої освіти, професійних організацій та установ з визнання кваліфікацій України, Польщі, Естонії, Ірландії, Португалії.

Під час робочої зустрічі Др. М. Франкович і проф. В. Захарченко обговорили та узгодили план першочергових дій з підготовки до роботи у проекті та організації ефективної взаємодії між партнерами.

P90821 150633