29.10.2020 року Вченою радою Національного університету «Одеська морська академія» була затверджена оновлена редакція освітньої програми «Морське право» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 081 «Право», удосконалення якої здійснювалося у зв`язку з введенням стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право» для другого (магістерського) рівня вищої освіти 17.08.2020 року (Наказ МОН № 1053 від 17.08.2020 р.).

Ознайомитися з оновленою відповідно до нових стандартів освітньою програмою «Морське право» для магістрів можна за посиланням: http://onma.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/opp-mag-pravo-2020-za-standartom-1.pdf та http://www.onma.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Navchalnyj-plan-2020-za-novym-standartom.pdf.

Затвердженню програми передувала більш ніж двохмісячна плідна робота робочої проектної групи освітньої програми «Морське право» з  розробки, оприлюднення, обговорення змісту оновленої освітньої програми з стейкхолдерами, опитування здобувачів і випускників та інших заходів, передбачених чинним законодавством у сфері освіти, а також Положення про освітні програми і навчальні плани № 2-03-9 Національного університету «Одеська морська академія».

Нагадуємо: побажання стейкхолдерів накопичується за посиланням https://forms.gle/7bAfoZJwZuCsHbEe6  та будуть опрацьовуватися робочою групою під час проведення щорічного моніторингу освітньої програми.