Відповідно до Закону України “Про наукову та нвуково-технічну діяльність” та наказу Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 №1287 «Пpo затвердження Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06.01.2016 за № 15/28145, а також з метою забезпечення підтримки молодих вчених, створення ними дослідницьких груп для вирішення актуальних проблемних питань, формування творчого покоління молодих науковців у різних галузях науки‚ конкурентоздатних на міжнародному ринку праці оголошується конкурсний відбір-2018 проектів наукових робіт і науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених.

Подробиці у розділі “Наука” та додатках: