21 листопада в Національному університеті “Одеська морська академія” відбулась  Наукова-технічна конференція молодих дослідників “Суднові енергетичні установки: експлуатація та ремонт”.

 Тематика конференції була наступною:

  • Секція 1. Суднові енергетичні установки і системи
  • Секція 2. Експлуатація і ремонт СЕУ
  • Секція 3. Автоматизація СЕУ

Організаційний комітет: голова – д.т.н., професор проректор з НПР НУ «ОМА» Захарченко В.М.; заступники голови – к.т.н., професор, декан судномеханічного факультету НУ «ОМА Колегаєв М.О.; к.т.н., професор начальник НДЧ НУ «ОМА» – Савчук В.Д.; зав. аспірантури та докторантури НУ «ОМА» – Волков О.М.

Конференція відкрилась пленарним засіданням, на якому виступив к.т.н., професор, декан судномеханічного факультету НУ «ОМА Колегаєв М.О. Під час роботи  були обговорені актуальні питання експлуатації та ремонту суднових енергетичних установок.

Результати роботи конференції були підведені на заключному засіданні, де були підбиті підсумки та виступили із заключним словом керівники секцій. За результатами роботи конференції проведено 117 доповідей магістрів денної та заочної форми навчання. Найкращі доповіді будуть виданні окремим збірником.