14 червня в Національному університеті «Одеська морська академія» факультет морського права і менеджменту, кафедра філософії та Міжнародна Академія псіхосінергетики та альгології провели 2-й круглий стіл на тему: «Створювальне знання: Теоретикометодологічні і практичні аспекти» у рамках науковоосвітнього, міждисциплінарного проекту «Створювальне знання: гуманізм, інновація, самоосвіта». На круглому столі обговорювалися питання сучасного філософського пошуку шляхів оновлення гуманітарного знання, гуманістичної інтенції освіти в епоху глобалізації та багато іншого.